تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در نخستین دوره مسابقات مهارت شغلی کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق کشور حائز رتبه خیلی خوب در رشته احداث کابل خودنگهدار شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، در تقدیرنامه به عمل آمده خطاب به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس هیوا لهونیان

مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

سلام علیکم

برخورداری نیروی انسانی از مهارت های حرفه ای و انجام فرآیندهای کاری بر مبنای استانداردهای تعیین شده، یکی از عوامل مؤثر در افزایش بهره وری و ضریب ایمنی، همچنین موجب ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها است که این مهم در جریان برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری مهارت شغلی کارکنان، تجلی یافت و همکاران شرکت های توزیع برق سراسر کشور در رقابتی سازنده، جلوه هایی از توانمندی های خود را در شاخه های مختلف کاری، به نمایش گذاشتند.

بر اساس رأی کمیته داوران، در این دوره از مسابقات، همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان موفق به احراز رتبه خیلی خوب در رشته احداث کابل خودنگهدار (جایگزین شبکه سیمی برقدار) شدند.

از درگاه خداوند بزرگ برای آن برادر گرامی و همکارانتان، توفیق روز افزون خواستاریم.

سید محمد هاشمی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

image_pdfimage_print