دفتر حقوقی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

مشاهده آیین نامه های دفتر حقوقی

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
11قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹0.054 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/قانون-سازمان-برق-ايران-مصوب-19.doc
10قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب (۱)0.017 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/قانون-مجازات-استفاده-كنندگان-غيرمجاز-از-آب-1.docx
9قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی0.024 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/قانون-منع-فروش-و-واگذاري-اراضي-فاقد-كاربري-مسكوني-براي-امر-مسكن-به-شركتهاي-تعاوني-مسكن-و-ساير-اشخاص-حقوقي-و-حقيقي.docx
8قوانین مربوط به رشوه،اختلاس و توهین0.034 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/قوانين-مربوط-به-رشوه،اختلاس-و-توهين.docx
7لایحه رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق0.062 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/لايحه-رفع-تجاوز-از-تاسيسات-آب-وبرق.tif
6هزینه جابجایی در طرح های عمرانی0.016 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/هزينه-جابجايي-در-طرح-هاي-عمراني.tif
5آیین نامه اجرایی قانون استفاده کنندگان غیر مجاز0.097 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/آيين-نامه-اجرايي-قانون-استفاده-كنندگان-غير-مجاز.tif
4آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق0.577 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/آيين-نامه-تكميلي-تعرفه-هاي-برق.pdf
3حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق۱۳۹۴0.018 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/حريم-خطوط-هوايي-انتقال-و-توزيع-نيروي-برق1394.docx
2رای هیات عمومی در مورد هرس درختان0.101 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/راي-هييت-عمومي-در-مورد-هرس-درختان.pdf
1قانون حفظ کاربری اراضی0.027 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/06/قانون-حفظ-كاربري-اراضيWriteBuffer.docx


 

image_pdfimage_print