تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره تخصصی امداد و نجات و کمکهای اولیه با حضور کارشناس هلال احمردر شرکت توزیع برق شمال سنندج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی عنوان کرد وگفت: شرکت کنندگان دراین کلاس آموزشی به صورت اجرایی مباحث مربوط به شناخت انواع حوادث  وروشهای موثردرامدادوکمکهای اولیه رابه صورت تئوری وعملی فراگرفتند.

وی در ادامه افزود:دوره امدادونجات درتوزیع برق سنندج ازتاریخ اول مهرماه سالجاری بمدت ۶جلسه همزمان بابرگزاری کلاسهای ایمنی وباحضور۳۵نفرازکارشناسان فنی، سیمبانان وتکنسین های اجرایی برگزارشد.

وی در تشریح این خبر گفت:شرکت کنندگان در این دوره بامباحثی ازجمله تریاژ و فوریتهای پزشکی،ساکشن وداروشناسی،آشنایی باخاموش کننده ها ونحوه کارباآنها وکمکهای اولیه آشناشدند.

حسینی درپایان دوره به آزمون کتبی و عملی اشاره کرد و گفت : بعدازپایان دوره که بیشتربصورت عملی وعملیاتی است ازسیمبانان وپرسنل اجرایی آزمون کتبی وعملی گرفته میشود

وی درپایان باتاکیدبراهمیت این کلاس ها دریادآوری روشهای اجرایی وارتقای  سطح دانش همکاران  فنی خواستارتداوم این برنامه هاازسوی واحدایمنی   شرکت شد.

image_pdfimage_print