رانش زمین منجر به کج شدن چند اصله تیر برق در روستای نی‌آباد شهرستان سروآباد شد