تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ مهر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان شهرام بهمنی با اشاره به توسعه ،تقویت و بهسازی شبکه های برق روستایی کشوردرقالب برنامه جهادی و به شکل روستا محور تشریح کرد :  در هر شهرستان شبکه روستاهای منتخب بطور کامل بهسازی و ساماندهی میشود.

وی درادامه افزود : طی سال جاری با هدف  کاهش تلفات برق و بهبودکیفیت ولتاژ ( کاهش خاموشی واستمراربرق  پایدار) عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده برق مناطق روستایی حومه کامیاران تاکنون با حجم ۸۴۲ مترکابل کشی فشارضعیف با آرایش کابل خودنگهدار همچنین نصب ۴۵ اصله پایه بتنی جدید و ۱۷دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات جمعا”با اعتباری بالغ ۱۸ میلیارد و پانصد میلیون ریال اجرا گردید، که این روند استمرار استحکام سازی شبکه برق  را به طورمستمر درروستاها بهمراه خواهد داشت.

مدیربرق شهرستان کامیاران دربخش دیگری ازسخنان خود اذعان داشت : این روستاها درمحدوده فیدرهای مناطق کوهستانی بوده واین مساله بویژه درفصول سرد سال و در زمان شرایط نامساعد جوی با توجه به قدمت و فرسوده بودن شبکه برق، امکان آسیب جدی به شبکه فراهم خواهد بود بنابراین با اتمام این پروژه ضمن افزایش ضریب پایداری برق روستاها و اصلاح انشعابات مشترکان وجلوگیری ازاستفاده غیرمجاز برق ، امنیت شبکه بیش ازپیش تامین خواهدشد.

 وی درپایان یاد آور شد: تامین برق متقاضیان وکاهش شعاع تغذیه و ارتقای ضریب پایداری و به تبع آن رضایتمندی مردم ازجمله اقدامات دیگری است که در راستای زیرساخت لازم برای توسعه و اصلاح شبکه روستایی، صورت پذیرفته است.

image_pdfimage_print