تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان بانه ازاتمام پروژه اصلاح نقاط حادثه خیز،رفع حریم واصلاح شبکه فشارمتوسط وضعیف در روستای خواجه امیر از توابع شهرستان بانه با اعتباری بالغ 1 میلیاردو 260 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان صلاح الدین قادری درتوضیح این خبرگفت : باهدف صیانت ازحریم تاسیسات الکتریکی ،کاهش حوادث ناشی ازنقض حریم شبکه برقرسانی وبهسازی وایمن سازی شبکه های توزیع وهمچنین رفع کانونهای خطردرراستای جلوگیری ازبروز حوادث احتمالی برای روستاییان ،پروژه اصلاح وجابجایی شبکه توزیع برق روستای خواجه امیر از توابع شهرستان بانه به بهره برداری رسید

وی درادامه  افزود : جهت بهره برداری از این طرح درمجموع ۳۷۰۰مترشبکه سیمی انتقال انرژی  جمع آوری وبا کابل خودنگهدارجایگزین گردیدهمچنین پست هوایی عمومی  شماره ۲ روستا وشبکه ۲۰کیلوولت اصلاح وجابجا شدند.

قادری درادامه باتاکیدبراینکه  کاربازدیدبرداشت اطلاعات روستاهایی که فاصله قانونی واحدهای مسکونی باشبکه برق رعایت نشده وساخت وسازغیراصولی وغیرمتعارف درسنوات گذشته انجام گرفته دردست اقدام است ،اضافه کرد:امسال طرح اصلاح وجابجایی شبکه برق روستای خواجه امیر باهدف  بهسازی ،بهبودولتاژ تحویلی وصیانت ازحریم شبکه برقرسانی  اجراشد.گفتنی است شبکه برق روستای خواجه امیربا۵۴۰خانواروجمعیتی درحدود۲۰۰۰نفردرطی ۲سال اخیردستخوش تغییرات زیادی بوده که اصلاح ونوسازی شبکه برق وهمچنین جابجایی ترانس شماره ۲روستا وحذف نقاط حادثه خیزدرراستای تغییرودرپی اصلاح روشنایی معابرانجام گرفته است.

image_pdfimage_print