تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان قروه ازاتمام پروژه نیرورسانی به شرکت صنایع فولادکردستان(شهرقروه)وبرقدارشدن آن بااعتباری25میلیاردو576میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان فرهادمیمنت آبادی درتشریح این خبرگفت:درزمان کنونی برق اساسی ترین ومهمترین زیرساخت موردنیاز واحدهای صنعتی وتولیدی درشرف تاسیس بشمارمی رودوتامین آن به عنوان محل تلاقی ارائه خدمات صنعت برق به مشترکان ،نقش مهمی درتحقق شعارسال (تولید؛پشتیبانی ها ومانع زدایی ها) دارد.

وی در ادامه اذعان داشت:رفع مشکلات وموانع تولید وایجاداشتغال مولدباهدف به جریان انداختن چرخ های صنعت کشورازاولویت برنامه شرکت توزیع است ودرهمین راستا عملیات اجرای برقرسانی به صنایع فولادکردستان باتلاش وکوشش بی وقفه گروههای فنی و اجرایی این شهرستان درسریعترین زمان ممکن اتمام وبه سرانجام رسید.

وی در ادامه افزود: در راستای اجرای این پروژه،۴۱۰۰مترشبکه فشارمتوسط احداث ویکدستگاه mofباظرفیت سازی مناسب درمحل، تجهیزوراه اندازی گردید بابهره برداری این پروژه امکان برقدارنمودن اراضی میانراهی روستای شیخ تقه وحومه  فراهم شده وضعف ولتاژ مسیرنیز مرتفع گردید.

 وی دربخش دیگری ازسخنان خودافزود:سال گذشته مشترکین بخش صنعت همکاری خوبی درمدیریت باردرساعت اوج مصرف داشتندامسال هم باورودبه فصل گرم  بااطلاع رسانی وتلاش های صورت گرفته شاهدتداوم این همکاری درتعرفه های مختلف به منظورهماهنگی ویکنواختی اجرا این برنامه ها درسطح شرکت هستیم.

image_pdfimage_print