تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

مدیراموربرق جنوب سنندج از ساماندهي وبهينه سازي شبكه برق روستاهای (لره د ول وعسکران ) شهرستان سنندج باهدف تكخواني نمودن كنتورهاي روستايي با اعتباری بالغ بر 3میلیاردریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبر گفت : باهدف جلب رضایت مشترکین برق که از اولویتهای برنامه کاری این امور محسوب میشوددرپایان سال ۹۹ قبوض برق مصرفی مشترکین روستاهای لره دول وعسکران  بصورت تکخوانی توزیع گردید.

وی درادامه افزود: برای اجرای طرح تکخوانی کنتورهای بازفروش دراین دو روستا و همچنین اصلاح وتقویت شبکه های توزیع ،رفع حریم ازتاسیسات الکتریکی ورفع ضعف ولتاژ،ازمحل اعتبارات داخلی شرکت مبلغ۳میلیاردریال هزینه گردید.

وی درادامه تصریح کرد:کاربازدیدوبرداشت اطلاعات  درروستاهای  توریور با ۳۵۵خانوار،شیان  با۲۰۹خانوار،گرآباد با۵۸خانواروهمچنین روستاهای چناران ،علی آبادشیلان،زروان،سمیران،شیلان وعلی آبادبزیندرانجام گرفته  و درلیست روستاهای تبدیل به تکخوانی شده قرار گرفته است.

خالدی  درخاتمه یادآورشد :امیدواریم بتوانیم  باتوسعه طرح تکخوانی روستایی دراین حوزه علاوه بررفاه حال مردم ازاتلاف انرژی نیز جلوگیری کنیم .

image_pdfimage_print