تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

سهم عمده ای از تلفات انرژی در شبکه های توزیع برق تلفات غیر فنی است که می توان با انجام فعالیت های کنترل مضاعف فایل های قرائت و فیلترینگ متعدد اطلاعات مصرف، تست و بازرسی کنتورهای مشترکان و لوازم اندازه گیری مشکوک به خطای دستکاری، از صحت اندازه گیری انرژی الکتریکی اطمینان حاصل کرد.

اما کنترل تلفات غیر فنی به این اقدامات ختم نمی شود. مشکل اصلی استفاده غیر مجاز از شبکه های توزیع برق است. مطالعات نشان می دهد که ۵ درصد تلفات برق کشور ناشی از استفاده غیر مجاز است، در استان کردستان سالانه بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به فروش می رسد که با فرض ۵ درصد تلفات انرژی ناشی از استفاده غیر مجاز، قریب یکصد میلیون کیلووات ساعت برق هدر می رود که معادل ریالی آن ۵ میلیارد تومان خسارت در سال است. لذا باید برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، جلو این ضایعه گرفته شود. اما شرکت توزیع برق کردستان به تنهایی قادر به جلوگیری نیست و باید افراد و مجموعه های تأثیرگذار دولتی، قضایی، فرهنگی و مذهبی وارد عمل شوند تا برای این ناهنجاری فکری شود و به حداقل برسد  و شرکت توزیع برق را در راستای تحقق این مهم یاری نمایند چرا که به نظر می رسد با جلوگیری از مصارف غیر مجاز می توان ۵ درصد از تلفات برق را بدون پرداخت هزینه های زیاد کاهش داد. استفاده های غیر مجاز از برق می تواند به آسیب دیدن تجهیزات شبکه اعم از کابل ها و ترانسفورماتورها به علت اضافه بار پیش بینی نشده منجر شود و شبکه برق را با خاموشی ناخواسته ای رو برو کند. متأسفانه برخی مشترکان مجاز از این خاموشی ها متأثر می شوند در حالی که شرکت توزیع برق در این رخداد مقصر نیست و عامل آن استفاده غیر مجاز از شبکه است. همچنین در برخی موارد اشکال هایی چون دو فازه شدن شبکه یا قطع نول شبکه یا موارد دیگر به دلیل دست کاری شبکه توسط سارقان برق ایجاد می شود که هر کدام از این ها جدای از تحمیل هزینه های ریالی به مردم،  هزینه بزرگی به شرکت توزیع تحمیل می کند و هر اتفاقی که در اثر استفاده غیر مجاز از شبکه برق برای تجهیزات شبکه توزیع بیافتد به طور غیر مستقیم سبب آسیب رساندن به تجهیزات برقی مشترکین شود و یا تأمین برق مطمئن و پایدار آنان را با تهدید همراه نماید. افزون بر توصیه های فنی و اخلاقی اهرم های حقوقی نیز باید پیش بینی شود تا اگر مشترکان قانونی شبکه به دلیل استفاده غیر مجاز از شبکه برق صدمه ببینند پشتوانه حقوقی نیز برای دریافت خسارت از افراد خاطی و سارق انرژی وجود داشته باشد.

image_pdfimage_print