تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ تیر ۱۳۹۸

سهم عمده ای از تلفات انرژی در شبکه های توزیع برق تلفات غیر فنی است که می توان با انجام فعالیت های کنترل مضاعف فایل های قرائت و فیلترینگ متعدد اطلاعات مصرف، تست و بازرسی کنتورهای مشترکان و لوازم اندازه گیری مشکوک به خطای دستکاری، از صحت اندازه گیری انرژی الکتریکی اطمینان حاصل کرد.

image_pdfimage_print