شبکه برق دوروستای سنندج اصلاح و بهینه سازی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ دی ۱۴۰۰

مدیراموربرق شمال سنندج از اتمام عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه برق در دو روستای بزان و بازی رباب با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، آزادحسینی مدیراموربرق شمال سنندج گفت: طرح بهارستان با هدف اصلاح، بهسازی و توسعه شبکه‌های برق روستایی  در ۴۴ روستای اموربرق شمال سنندج اجرا می شود.

وی از اتمام عملیات اصلاح شبکه برق در دو روستای بزان و بازی رباب شهرستان سنندج خبر داد وافزود: برای اجرای این طرح ها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

حسینی با اشاره به اینکه تاکنون شبکه برق ۶ روستا در این امور اصلاح و بهینه سازی شده است، افزود: عملیات اصلاح، بهسازی و توسعه شبکه‌های برق ۳ روستای دیگر در امور برق شمال سنندج از پیشرفت بیش از ۷۵ درصد برخور دار هستند.

مدیراموربرق شمال سنندج افزود: اصلاح پست هوایی وتبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار وتقویت شبکه های تکفاز به سه فاز ازجمله اقداماتی است که در بهینه سازی شبکه های برق در این دو روستا انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را تأمین ولتاژ مطمئن مشترکین روستایی، اصلاح روشنایی معابر عمومی روستاها، اصلاح فرسودگی شبکه برق این روستاها عنوان کرد و افزود: کاهش تلفات، کاهش خاموشی های احتمالی ، رفع افت ولتاژ احتمالی  وایمن سازی تاسیسات برق رسانی از مزایای اجرای پروژه است.

حسینی دربخش پایانی سخنان خود برجذب صددرصدی اعتبارطرح بهارستان تاپایان سال جاری تاکیدکردوگفت:مقرراست تاپایان سال جاری شبکه ۲۶روستا از۴۴روستای مشمول این طرح اصلاح وبهینه سازی شود.

image_pdfimage_print