تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جنوب سنندج از اصلاح و بازآرایی روستاهای خشکه دل و زندان با اعتباری بالغ بر 1 میلیاردو یکصد میلیون ریال خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی  درتشریح این خبر گفت: به منظور افزایش رضایتمندی مشترکین و توسعه پایدار شبکه در مناطق روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها ،پروژه اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای زندان وخشکه دل از توابق بخش مرکزی شهرستان سنندج با اصلاح و تبدیل ۱۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خود نگهدارانجام و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه به برخی از مزایایی عمده استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق اشاره کرد وگفت: افزایش قابلیت اطمینان شبکه درمقابل شرایط جوی واتفاقات ناشی ازبرخورداشیا خارجی- رفع ضعف ولتاژ- جمع آوری انشعابات غیرمجازوجلوگیری ازسرقت انرژی وتوجه به مسائل زیست محیطی ، زیبا سازی مبلمان شهری وکاهش تلفات انرژی ازجمله مزایای استفاده ازکابل خودنگهداراست.

وی درادامه اذعان داشت: عملیات اجرای این پروژه شامل نصب ۹ اصله پایه فشارضعیف باهدف تعویض پایه های فرسوده وهمچنین بهسازی وتعویض چراغهای روشنایی معابرواصلاح انشعابات منصوبه درطول مسیربه منظورتعدیل فازواستانداردسازی شبکه با اعتباری بالغ بر ۱ میلیاردو یکصد میلیون ریال بوده است.

اسعد خالدی در پایان ابراز امیدواری کردگفت: با جذب اعتبارات بیشترریال،اجرای طرح  تعویض سیم به کابل خودنگهدارضریب پایداری شبکه رابالابرده وشاهدکاهش انرژی توزیع نشده وکمترین خسارت وتلفات درشبکه باشیم .

image_pdfimage_print