تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

مدیربرق شمال سنندج ازاصلاح شبکه توزیع برق روستای ماموخ سفلی وبازآرایی ورفع حریم شبکه های فشارمتوسط وضعیف این روستا با اعتباری بالغ بر 2میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  محمدآزادحسینی مدیرتوزیع برق شمال سنندج درتشریح این خبرگفت:هدف ازاجرای این پروژه اصلاح وساماندهی شبکه فرسوده، کاهش تلفات انرژی ، رفع ضعف ولتاژ،کاهش شعاع  تغذیه فیدرهای فشارضعیف و رفع حریم ۲۰کیلوولت آمپررا ازاهداف اجرایی این طرح نام برد.

وی درخصوص اقدامات  انجام شده دراین راستا خاطرنشان کرد: این پروژه شامل اصلاح وجابجایی۱۰۰ مترشبکه فشارمتوسط هوایی ،اصلاح وتبدیل ۱۲۰۰مترشبکه  سیمی فرسوده به کابل خودنگهداروهمچنین اصلاح وکاهش قدرت پست هوایی ۱۰۰کیلوولت آمپرهوایی به ۵۰کیلوولت آمپرهوایی  بوده که درمجموع برای آن اعتباری بالغ بر ۲میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی  شرکت هزینه شده است.

حسینی درادامه عنوان کرد: نصب۱۲اصله تیرچوبی وبتنی وتعویض تیرهای فرسوده وهمچنین اصلاح ۶۸مترشبکه فشارضعیف زمینی وساماندهی انشعابات  باهدف بازسازی شبکه ازاهداف مهم  دیگر طرح میباشد.

حسینی در پایان افزود: خوشبختانه با  رویکرد  و تفکر مثبت در پیش گرفته  شده شرکت روند تسریع اصلاح شبکه های فرسوده در سال ۹۹ از اولویت های اجرایی است که انتظار می رود با برنامه ریزی و حمایت های مالی تحقق یابد.

image_pdfimage_print