تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۳۹۸

شبکه هوایی فشار ضعیف روستای بیساران واقع در شهرستان سروآباد اصلاح و به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان زارعی، مدیر برق شهرستان سروآباد در تصریح این خبر اعلام کرد: یکهزار و ۳۳۰ متر از شبکه سیمی روستا به کابل خودنگهدار

زارعی، مدیر برق شهرستان سروآباد در تصریح این خبر اعلام کرد: یکهزار و ۳۳۰ متر از شبکه سیمی روستا به کابل خونگهدار تبدیل گردید که این پروژه در راستای اهداف شرکت توزیع نیروی برق برای رسیدن به انرژی برق پایدار به مشترکین صورت گرفت.
پیمان زارعی در ادامه با اشاره به شرایط روستای بیساران اذعان داشت: روستای بیساران از توابع سروآباد از قدیمی ترین روستاهای ایران است که شبکه موجود آن دچار فرسودگی و گاها افت ولتاژ بوده و در مواردی نگرانی مشترکین برق را به همراه داشت.
وی در ادامه افزود: با جذب اعتباری بالغ بر ۷۲۴ میلیون ریال توانستیم حدود یکهزار و ۳۳۰ متر از شبکه سیمی فرسوده و قدیمی روستا را به کابل خودنگهدار تبدیل کنیم.
مدیر برق شهرستان سروآباد در پایان تأکید کرد: با این کار علاوه بر آرایش جدید شبکه از سیمی به کابل خودنگهدار، چندین منزل مسکونی رفع حریم شد و کوچه های روستا نیز از روشنایی بهتری برخوردار گردید،
لازم به ذکر است با نصب چند سیستم ارت بر روی شبکه، ضعف ولتاژ نیز که در این مسیر وجود داشت، اصلاح گردید.
ر تبدیل گردید که این پروژه در راستای اهداف شرکت توزیع نیروی برق برای رسیدن به انرژی برق پایدار به مشترکین صورت گرفت.
پیمان زارعی در ادامه با اشاره به شرایط روستای بیساران اذعان داشت: روستای بیساران از توابع سروآباد از قدیمی ترین روستاهای ایران است که شبکه موجود آن دچار فرسودگی و گاها افت ولتاژ بوده و در مواردی نگرانی مشترکین برق را به همراه داشت.
وی در ادامه افزود: با جذب اعتباری بالغ بر ۷۲۴ میلیون ریال توانستیم حدود یکهزار و ۳۳۰ متر از شبکه سیمی فرسوده و قدیمی روستا را به کابل خودنگهدار تبدیل کنیم.
مدیر برق شهرستان سروآباد در پایان تأکید کرد: با این کار علاوه بر آرایش جدید شبکه از سیمی به کابل خودنگهدار، چندین منزل مسکونی رفع حریم شد و کوچه های روستا نیز از روشنایی بهتری برخوردار گردید،
لازم به ذکر است با نصب چند سیستم ارت بر روی شبکه، ضعف ولتاژ نیز که در این مسیر وجود داشت، اصلاح گردید.

image_pdfimage_print