تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ دی ۱۴۰۰

مدیرامور برق جنوب سنندج با اشاره به اینکه ۲۶ روستا در امور برق جنوب سنندج مشمول طرح بهارستان می شوند گفت: تاکنون این طرح در ۱۸ روستای این امور به اتمام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی مدیرامور برق جنوب سنندج از پیشرفت ۷۰ درصدی اجرای طرح بهارستان درحوزه این امورخبرداد و افزود: از ۲۶ روستای مشمول طرح بهارستان در امور برق جنوب سنندج تاکنون در ۱۸ روستا این طرح به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح مخصوص بخش روستایی است، گفت: صنعت زیربنایی برق نقش بسزایی درپیشرفت جوامع دارد و در همین راستا توجه به مناطق محروم وروستایی می تواند زیرساز توسعه متوازن دراستان باشد.

خالدی با اشاره به اینکه بهسازی شبکه برق ۲۶روستای مشمول طرح بهارستان در امور برق جنوب سنندج نیازمند اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد ریال است، عنوان کرد: جابجایی ومقاوم سازی پایه های برق درمعابر روستایی ، تامین ولتاژ مطمئن مشترکان روستایی ، اصلاح روشنایی معابرعمومی روستاها، اصلاح فرسودگی شبکه برق روستاهای مشمول طرح وتوسعه شبکه ازاهداف طرح بهارستان است.

مدیرامور برق جنوب سنندج درادامه تصریح کرد : باتوجه به اینکه توسعه، اصلاح وتقویت زیرساخت های روستایی سبب تسریع مهاجرت معکوس به روستاها ورونق گرفتن آنها می شود لذاطرح بهارستان یکی از مهمترین پروژه ها برای تقویت زیرساخت روستاها محسوب می شود.

وی برجذب ۱۰۰درصدی اعتبارطرح بهارستان تاپایان سال جاری تاکید کرد وگفت : مقرر است تاپایان سال ۱۴۰۰تمام شبکه برق ۲۶ روستای هدف این طرح بهسازی شود.

خالدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پروژه اصلاح و بهسازی شبکه فشار ضعیف و متوسط از طریق حذف شبکه سیمی و تبدیل آنها به کابل خودنگهدار گفت: در مجموع از ۴۷۰ کیلومترشبکه فشار ضعیف موجود در حوزه امور برق جنوب سنندج، تاکنون ۴۳۰ کیلومتر آن به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

image_pdfimage_print