تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

به گفته مدیر دفتر روابط عمومی برق کردستان رله های حفاظتی و فرکانسی که برای کنترل شبکه سراسری بصورت خودکار عمل می کنند ظرف امروز و دیروز بارها خاموشی را برای قسمتهای مختلف استان اعمال کردند.
وی افزود: در این شرایط که توازن تولید و مصرف بهم ریخته و مصرف برق نیز با افزایش دمای هوا اخیرا رو به فزونی گذاشته بود، برای پایایی شبکه سراسری رله ها ی حفاظتی عمل نموده و موجبات خاموشی و بی برقی در بعضی از شهرستانهای تابعه استان شدند.
رسولی تبارتصریح کرد: این خاموشی ها بدون برنامه مربوط به شبکه سراسری برق و رله های حفاظتی و فرکانسی بوده و از اختیار استان خارج است، چراکه این خاموشی خودکار بدون اطلاع و هشدار قبلی برای جلوگیری از فروپاشی شبکه سراسری برق اعمال می شود.
این مقام مسئول اذعان داشت: طی امروز و دیروز مشترکان استانی چند نوبت خاموشی را تجربه کردند برخی از خاموشی ها طبق برنامه زمانبندی از طریق سایت و کانالهای مرتبط شرکت اعلام شد اما رله های حفاظتی و فرکانسی در سطح شبکه سراسری برق کشور نیز برای کنترل شبکه سراسری بصورت خودکار چند نوبت خاموشی را اعمال کردند.
وی تاکیدکرد: در صورتیکه میزان محدودیت در توزیع و میزان مصرف از قبل مشخص باشد میتوان برای آن جداول خاموشی برنامه ریزی شده در نظر گرفت اما خاموشی به دلیل‌ نقص و مشکل فنی شبکه که بیشتر با حوادث ناخواسته و عملکرد رله های حفاظتی فرکانسی که با هدف پایداری شبکه رخ میدهد، امکان اطلاع رسانی ندارند.
روابط عمومی شرکت برق کردستان ضمن عذرخواهی بدلیل محدودیت های بوجودآمده به هم استان‌های عزیز اطمینان میدهد هرآنچه در خصوص رفع مشکل خاموشی‌ها ی شبکه لازم باشدخدمتگزارانتان در مجموعه شرکت توزیع برق کردستان برای رفاه شما عزیزان انجام خواهند داد.

image_pdfimage_print