تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ بروزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۲

عملکرد رله‌های حفاظتی و فرکانسی در پست فوق توزیع، علت عمده خاموشی نیم ساعته از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۶ اخیر در شهر قروه بوده است.

به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، رله های حفاظتی و فرکانسی که برای کنترل شبکه سراسری بەصورت خودکار عمل می‌کنند، ظرف امروز راس ساعت سه و نیم بعدازظهر یک بار خاموشی رابه مدت نیم ساعت برای قسمت‌های مختلف شهر قروه اعمال نمودند.

در این شرایط که توازن تولید و مصرف در شهرستان قروە بهم ریخته و مصرف برق نیز با افزایش دمای هوا اخیرا رو به فزونی گذاشته بود، برای پایایی شبکه سراسری، رله‌های حفاظتی عمل نموده و موجبات خاموشی و بی برقی در بیش از ۱۲ فیدر بخش عمدە شهرستان قروه (بخش عمده شهر) فراهم شدند.

این خاموشی بدون برنامه، مربوط به شبکه سراسری برق و رله‌های حفاظتی و فرکانسی بوده و از اختیار شبکه توزیع برق استان کردستان خارج بودە است، چرا که این خاموشی خودکار بدون اطلاع و هشدار قبلی برای جلوگیری از فروپاشی شبکه سراسری برق اعمال میگردد.

لازم بەذکر است برخی از خاموشی‌ها طبق برنامه زمانبندی از طریق سایت و کانال‌های مرتبط شرکت اعلام خواهد شد و در صورتیکه میزان محدودیت در توزیع و میزان مصرف از قبل مشخص باشد میتوان برای آن جداول خاموشی برنامه‌ریزی شده در نظر گرفت، اما خاموشی اخیر در شهر قروه به دلیل‌ عملکرد رلەهای حفاظتی و فرکانسی  بودە که بیشتر باحوادث ناخواسته و باهدف پایداری شبکه رخ دادە و امکان اطلاع رسانی میسر نبودە است.

روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان ضمن عذرخواهی بەدلیل محدودیت‌های بوجود آمده به مردم عزیز شهرستان قروه، اطمینان میدهد هرآنچه در خصوص رفع بحران شبکه لازم باشد خدمتگزارانتان در مجموعە برروی شبکه توزیع برق برای رفاه و آسایش مشترکان انجام داده و خواهند داد.

image_pdfimage_print