عملیات جهادی تعمیرات خطوط فشار متوسط در سطح استان کردستان

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۹

image_pdfimage_print