فراخوان عمومی انتخاب و انتصاب مدیران توزیع برق شهرستان ها

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 

بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۵ / ۱۱ مورخه ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ مدیرعامل محترم شرکت توانیر با موضوع ابلاغ « دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی » موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۵۰ / ۱۳۶۰۳ / ۹۹ مورخه ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۹ وزیر محترم نیرو ، به پیوست « دستورالعمل داخلی تدوین شده جهت انتخاب و انتصاب مدیران بویژه در رده های میانی شرکت و علی الخصوص جهت انتخاب مدیران توزیع برق شهرستان های تابعه » جهت مطالعه ارسال تا ضمن ایجاد فرصت های برابر و بهینه برای بهره مندی از توان نیروهای متخصص داوطلب خدمت که واجد شرایط احراز عمومی و تخصصی هستند ، در صورت داشتن شرایط احراز و تمایل به قرار گرفتن در فرایند ارزیابی و سایر مراحل این فراخوان ، نسبت به تکمیل فرم های شماره ۱ و ۲ پیوست اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۰ مدارک و مستندات مورد نظر را به حوزه معاونت منابع انسانی شرکت توزیع ( دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ) ارسال فرمائید .

 

 


دانلود اسناد مرتبط

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1دستور العمل فراخوان داخلی انتخاب مدیران در شرکت توزیع برق استان کردستان0.204 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دستور-العمل-فراخوان-داخلي-انتخاب-مديران-در-شركت-توزيع-برق-استان-كردستان.pdf
2دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی2.270 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دستورالعمل-انتخاب-و-انتصاب-مديران-با-رويكرد-فراخوان-عمومي.pdf
3فرم های مربوط به دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی0.024 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/فرم-هاي-مربوط-به-دستورالعمل-انتخاب-و-انتصاب-مديران-با-رويكرد-فراخوان-عمومي.docx


 

 

image_pdfimage_print