تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 

بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۵ / ۱۱ مورخه ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ مدیرعامل محترم شرکت توانیر با موضوع ابلاغ « دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی » موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۵۰ / ۱۳۶۰۳ / ۹۹ مورخه ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۹ وزیر محترم نیرو ، به پیوست « دستورالعمل داخلی تدوین شده جهت انتخاب و انتصاب مدیران بویژه در رده های میانی شرکت و علی الخصوص جهت انتخاب مدیران توزیع برق شهرستان های تابعه » جهت مطالعه ارسال تا ضمن ایجاد فرصت های برابر و بهینه برای بهره مندی از توان نیروهای متخصص داوطلب خدمت که واجد شرایط احراز عمومی و تخصصی هستند ، در صورت داشتن شرایط احراز و تمایل به قرار گرفتن در فرایند ارزیابی و سایر مراحل این فراخوان ، نسبت به تکمیل فرم های شماره ۱ و ۲ پیوست اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۰۱ / ۱۴۰۰ مدارک و مستندات مورد نظر را به حوزه معاونت منابع انسانی شرکت توزیع ( دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ) ارسال فرمائید .

 

 


دانلود اسناد مرتبط

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1دستور العمل فراخوان داخلی انتخاب مدیران در شرکت توزیع برق استان کردستان0.204 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دستور-العمل-فراخوان-داخلي-انتخاب-مديران-در-شركت-توزيع-برق-استان-كردستان.pdf
2دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی2.270 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/دستورالعمل-انتخاب-و-انتصاب-مديران-با-رويكرد-فراخوان-عمومي.pdf
3فرم های مربوط به دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی0.024 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/03/فرم-هاي-مربوط-به-دستورالعمل-انتخاب-و-انتصاب-مديران-با-رويكرد-فراخوان-عمومي.docx
ماینر0.027 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/08/ماینر-1.jpg
IMG_20210620_100958_7700.065 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/08/IMG_20210620_100958_770-1.jpg
نصب کنتور (۱)0.062 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/09/نصب-كنتور-1.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-04 at 09.03.340.067 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-04-at-09.03.34.jpeg
سکسیونر هوایی0.058 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/09/سکسیونر-هوایی.jpg
۱0.222 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/1.jpg
۲0.073 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/2.jpeg
۳0.075 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/3.jpg
۴0.263 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/4.jpg
۵0.203 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/5.jpg
۷0.036 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/7.jpg
۸0.086 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/8.jpg
۹0.061 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/9.jpg
۱۰0.115 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/10.jpg
۱۱0.069 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/11.jpg
۱۲0.075 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/12.jpg
۱۳0.169 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/13.jpg
۱۴0.050 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/14.jpg
۱۶0.723 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/16.jpeg
۱۷0.178 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/17.jpg
۱۸0.051 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/18.jpg
۱۹0.109 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/19.jpg
۲۰0.144 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/12/20.jpg


 

 

image_pdfimage_print