ردیف نام ونام خانوادگی مدیر دفتر کد دفتر تعداد خدمات شماره تلفن ثابت شماره همراه شهر نشانی دفتر
۱ غلامرضا حیدری ۷۲۲۸۱۰۱۹ ۲۷ ۳۳۲۲۹۵۱۱ ۹۱۸۱۷۱۰۸۲۰ سنندج خ حسن اباد جنب بانک کشاورزی
۲ مژگان گرامی ۷۲۲۸۱۱۴۲ ۲۷ ۳۳۴۵۳۲۶۹ ۹۱۸۳۸۰۴۸۵۴ سنندج ش حسن اباد خ اصلی جنب شهرداری روبروی مخابرات
۳ وینا ساعدی ۷۲۲۸۱۱۷۶ ۲۷ ۳۳۲۴۲۱۳۰ ۹۱۸۱۷۰۲۳۷۶ سنندج م غفور روبروی نمایندگی سایپا ابتدای قائم مقام فراهانی
۴ هوشیار ربیعی ۷۲۲۸۱۱۱۶ ۲۷ ۳۳۶۲۳۸۶۰ ۹۱۸۳۷۷۱۸۱۴ سنندج خ سعدی نبش ک شب بو ۱
۵ کژال عظیمی ۷۲۲۸۱۱۹۳ ۲۷ ۸۷۳۳۲۸۷۹۷۵ ۹۱۸۱۷۰۲۵۲۷ سنندج خ توحید سه راهی شهید ورمقانی روبروی استخر
۶ علی اکبر طهماسبی ۷۲۲۸۱۰۰۷ ۲۷ ۳۳۶۶۷۵۳۹ ۹۱۸۳۷۱۸۱۳۳ سنندج خ حافظ جنب بانک ملی
۷ خسرو دنیایی ۷۲۲۸۱۰۵۲ ۲۷ ۳۳۲۳۵۱۷۱ ۹۱۸۳۷۱۱۰۸۰ سنندج خ پاسداران نبش پاساژ خیام
۸ قیمتی ۷۲۲۸۱۰۱۰ ۲۷ ۳۳۶۶۲۵۸۷ ۹۱۲۵۷۲۵۸۵۵ سنندج بل پاسداران جنب هتل شادی
۹ اردوان کافر نسب ۷۲۲۸۱۰۹۵ ۲۷ ۳۳۶۶۳۸۲۶ ۹۱۸۷۸۶۹۷۰۰ سنندج خ پاسداران ۳راه ادب جنب بانک ملت
۱۰ دنیائی ۷۲۲۸۱۰۵۲ ۲۷ ۳۳۲۳۵۱۷۱ ۹۱۸۳۷۱۱۰۸۰ سنندج خ پاسداران نبش پاساژ خیام
۱۱ ایرج مروتی ۷۲۲۸۱۱۲۸ ۲۷ ۳۳۲۴۵۸۶۹ ۹۱۸۸۷۱۶۷۶۹ سنندج انتهای خ حسن اباد پ۴۵ پایین تراز بانک ملت
۱۲ شیوه دنیائی ۷۲۲۸۱۰۱۹ ۲۷ ۳۳۲۲۵۱۱ ۹۱۸۱۷۱۰۸۲۰ سنندج خ حسن اباد جنب بانک کشاورزی
۱۳ نشمیل بردبار ۷۲۲۸۱۰۱۵ ۲۷ ۳۳۷۸۱۰۰۰ ۹۱۸۹۷۱۹۰۰۱ سنندج ش بهاران م قانع بالاتر از بانک مهر ایران
۱۴ فریبرز محمدی نسب ۷۲۲۸۱۰۸۷ ۲۷ ۳۴۵۵۱۰۰ ۹۱۸۸۷۳۶۵۹۹ سنندج حسن اباد روبروی درمانگاه شهرداری
۱۵ سارا محمدی ۷۲۲۸۱۰۳۲ ۲۷ ۳۳۷۷۳۸۷۵ ۹۱۸۳۷۳۵۱۱۷ سنندج بهاران ۱/۱۹ م قانع تبش بانک سپه
۱۶ شهرام ۷۲۲۸۱۰۳۵ ۲۷ ۳۳۶۲۶۹۱۲ ۹۱۸۸۷۲۹۹۴۵ سنندج خ کوسه هجیج پلاک ۱۰۹
۱۷ خانی(ساعدی) ۷۲۲۸۱۱۷۶ ۲۷ ۳۳۲۴۲۱۳۰ ۹۱۸۱۷۰۲۳۷۶ سنندج م غفور ابندای قائم مقام فراهانی
۱۸ صباح غلامی(خ عظیمی) ۷۲۲۸۱۱۹۳ ۲۷ ۳۳۳۸۷۹۷۵ ۹۱۸۱۷۰۲۵۲۷ سنندج خ توحید سه راهی شهید ورمقانی روبروی استخر
۱۹ فواد زارع منش ۷۲۲۸۱۰۵۱ ۲۷ ۳۳۷۸۶۸۹۷ ۹۱۸۹۶۹۲۱۱۸ سنندج بهاران ۳راه پاوان بالاتر از بانک ملی
۲۰ نجم الدین صادقی ۷۲۲۸۱۱۳۸ ۲۷ ۳۳۷۷۸۸۳۱ ۹۱۸۷۷۰۷۰۰۴ سنندج بهاران روبروی مسجد سراج
۲۱ لیلا حسین زاده ۷۲۲۸۱۱۱۴ ۲۷ ۳۳۱۸۴۲۰۰ ۹۱۹۲۰۶۰۴۹۷ سنندج روستای ننله شهرک اوراز خ اصلی
۲۲ فرهاد شریعتی ۷۲۲۸۱۱۴۱ ۲۷ ۳۳۲۴۰۱۵۶ ۹۱۸۸۷۲۲۳۱۳ سنندج انتهای خ کشاورز روبروی مسجد النبی
۲۳ ژاله کامرانی ۷۲۲۸۱۱۸۰ ۲۷ ۳۳۲۸۶۵۸۸ ۹۱۸۶۶۸۶۹۳۶ سنندج خ گلشن روبروی مغازه های شهرداری
۲۴ شیرکو مدرس گرجی ۷۲۲۸۱۰۰۳ ۲۷ ۳۳۵۶۲۳۵۵ ۹۱۸۸۷۷۳۷۷۰ سنندج م امام شافعی بلوار شهید بهشتی مجتمع ژیار ط همکف
۲۵ بهنام باغبانی ۷۲۲۸۱۰۱۷ ۲۷ ۳۳۱۲۷۴۸۳ ۹۱۸۸۷۲۰۰۹۸ سنندج خ امام جنب بانک رفاه
۲۶ خه بات ساعدی ۷۲۲۸۱۱۱۳ ۲۷ ۳۳۲۴۵۵۳۰ ۹۱۸۸۷۳۵۹۴۵ سنندج خ مردوخ شمالی نبش ک نادر
۲۷ رویا حیدری ۷۲۲۸۱۱۲۴ ۲۷ ۳۳۱۵۶۷۵۳ ۹۱۸۶۶۵۲۳۵۰ سنندج خ بروجردی حاجی اباد پایین روبروی ک مسجد محمدی
۲۸ عزت غلامی ۷۲۲۸۱۰۹۶ ۲۷ ۳۳۳۲۴۸۴۹ ۹۱۸۹۶۹۳۲۴۲ سنندج نایسر خ امام شافعی روبروی شهرداری
۲۹ محبوبه کریمی ۷۲۲۸۱۱۶۴ ۲۷ ۳۳۱۷۲۷۰۰ ۹۱۲۳۶۲۶۸۱۲ سنندج زیر پل مردوخ
۳۰ هایده ریحانی ۷۲۲۸۱۰۹۷ ۲۷ ۳۳۱۶۲۹۵۶ ۹۱۸۷۹۹۶۳۶۶ سنندج خ ۱۷ شهریور خ کاظمی
۳۱ مژده کرباسچی ۷۲۲۸۱۰۴۸ ۲۷ ۳۳۳۲۴۷۵۷ ۹۱۸۶۶۰۱۱۶۰ سنندج نایسر خ امام شافعی جنب مخابرات
۳۲ شهرام گفتاری ۷۲۲۸۱۰۳۵ ۲۷ ۳۳۶۲۶۹۱۲ ۹۱۸۸۷۲۹۹۴۵ سنندج خ کوسه هجیج پ ۱۰۹
۳۳ صبری گلابی ۷۲۲۸۱۱۳۹ ۲۷ ۳۳۱۶۵۹۷۳ ۹۱۸۱۷۰۱۴۸۶ سنندج خ شهدا نرسیده به ۳راه تختی
۳۴ مهناز رستمی ۷۲۲۸۱۰۲۷ ۲۷ ۳۳۱۸۲۹۵۵ ۹۱۸۳۷۳۲۶۵۵ سنندج ش بعثت خ اصلی
۳۵ سهیلا زارعی ۷۲۲۸۱۱۷۳ ۲۷ ۳۳۱۴۰۸۸۷ ۹۱۸۱۷۷۰۱۳۳ سنندج م نبوت خ لاله روبروی مسجد نبوت
۳۶ محمد اسعد ذوالفقاری ۷۲۲۸۱۰۱۳ ۲۷ ۳۳۳۲۵۰۱۴ ۹۱۸۱۷۱۰۱۶۱ سنندج نایسر اول نایسر پیچ طهماسبی
۳۷ ازیتا حسین پناهی ۷۲۲۸۱۱۲۱ ۲۷ ۳۳۲۴۳۹۵۷ ۹۱۸۷۷۰۱۵۰۱ سنندج خ نمکی روبروی عمارت احمد زاده
۳۸ رحیم زارعی ۷۲۲۸۱۱۱۷ ۲۷ ۳۳۵۲۱۲۵۴ ۹۱۸۷۷۰۳۷۳۵ سنندج عباس اباد پایین ذوراهی فرجه مولوی
۳۹ مهران بهمنی ۷۲۲۸۱۰۷۸ ۲۷ ۳۳۱۶۲۸۸۵ ۹۱۸۳۷۳۳۴۰۰ سنندج خ ۱۷ شهریور روبروی بانک سپه پلاک ۲۴
۴۰ کیوان رنجبر ۷۲۲۸۱۰۲۴ ۲۷ ۳۳۱۵۷۸۵۹ ۹۱۸۳۷۱۷۷۴۱ سنندج خ اکباتان نبش ک سروش ۱
۴۱ گلاشین رضایی ۷۲۲۸۱۱۲۲ ۲۷ ۳۳۱۲۹۵۷۹ ۹۱۸۳۷۳۲۲۹۱ سنندج ۴راه طالقانی
۴۲ پروین مرادی ۷۲۲۸۱۰۸۹ ۲۷ ۳۳۱۲۶۴۷۵ ۹۱۸۱۷۱۸۸۰۹ سنندج م کاوه نبش ک نصر ۱ طبقه همف مجتمع دانش
۴۳ ارام مرادی ۷۲۲۸۱۱۱۱ ۲۷ ۳۳۱۲۵۲۲۲ ۹۱۸۵۱۸۲۵۱۲ سنندج خ اکباتان روبروی بانک ملت
۴۴ کریم اسدی ۷۲۲۸۱۱۷۰ ۲۷ ۳۳۲۴۱۳۳۱ ۹۱۸۸۷۷۳۹۷۰ سنندج م ازادی ک ارشاد
۴۵ ابراهیم میرکی ۷۲۲۸۱۰۴۳ ۲۷ ۸۷۳۳۱۵۵۷۲۷ ۹۱۸۳۷۱۸۴۹۳ سنندج م کاوه پایین تر ازمیدان مهر ایران
۴۶ اکرم کشتی ارا ۷۲۲۸۱۱۱۲ ۲۷ ۳۳۱۷۴۷۴۶ ۹۱۸۸۷۴۴۵۳۷ سنندج بل ۲۸ دی روبروی تامین اجتماعی شعبه ۲
۴۷ شیوا پیر ظهیری ۷۲۲۸۱۰۱۷ ۲۷ ۳۳۱۲۷۴۸۳ ۹۳۸۴۵۹۱۳۹۰ سنندج خ امام جنب بانک رفاه
۴۸ سیده عطیه ساعدی صوفیان ۷۲۲۸۱۰۶۸ ۲۷ ۳۳۱۵۵۸۸۹ ۹۱۸۹۸۲۱۸۹۷ سنندج م کارگر نبش میدان
۴۹ سهیلا زارعی ۷۲۲۸۱۱۷۳ ۲۷ ۳۳۱۴۰۸۸۷ ۹۱۸۱۷۷۰۱۳۳ سنندج م نبوت خ لاله روبروی مسجد نبوت
۵۰ راشین جمشیدی ۷۲۲۸۱۰۰۲ ۲۷ ۳۳۱۵۸۲۱۸ ۹۱۸۸۷۱۰۹۲۰ سنندج خ ۱۷ شهریورنرسیده به ۳راه شیخان روبروی هنرستان کارودانش(ارشاد)
۵۱ رحیم زارعی ۷۲۲۸۱۱۱۷ ۲۷ ۳۳۵۲۱۲۵۴ ۹۱۸۷۷۰۳۷۳۵ سنندج عباس اباد پایین ۲راهی فرجه-مولوی
۵۲ ابراهیم میرکی ۷۲۲۸۱۰۴۳ ۲۷ ۳۳۱۵۵۷۲۷ ۹۱۸۳۷۱۸۴۹۳ سنندج م کاوه (کانی کوزله)
۵۳ ارام مرادی ۷۲۲۸۱۱۱۱ ۲۷ ۳۳۱۲۵۲۲۲ ۹۱۸۵۱۸۲۵۱۲ سنندج خ اکباتان روبروی بانک ملت
۵۴ افشین زارعی ۷۲۲۸۱۰۱۲ ۲۷ ۳۳۲۴۲۸۲۰ ۹۱۸۱۷۱۰۴۲۲ سنندج ۴راه وکیل روبروی درب فرعی بیمارستان بعثت
۵۵ افشین زارعی ۷۲۲۸۱۰۱۲ ۲۷ ۳۳۲۴۲۸۲۰ ۹۱۸۱۷۱۰۴۲۲ سنندج مردوخ جنوبی روبروی درب بیمارستان بعثت
۵۶ شنو اسدی ۷۲۲۸۱۱۸۷ ۲۷ ۳۳۳۲۳۵۸۹ ۹۳۷۲۹۷۹۹۰۰ سنندج نایسر خ امام شافعی نبش میدان
۵۷ محمد نجاری ۷۲۲۸۱۰۱۶ ۲۷ ۳۴۲۶۷۷۰۳ ۹۱۸۸۸۴۰۰۷۴ بانه خ امام جنب حسینیه
۵۸ گلاله شریفی ۷۲۲۸۱۱۷۷ ۲۷ ۲۴۴۱۳۶۳۸ ۹۱۸۳۷۵۴۵۳۶ بانه شهربوشین شهربوشین جنب پایگاه فضا
۵۹ مریم شهیدی ۷۲۲۸۱۰۹۳ ۲۷ ۶۶۲۶۸ ۹۱۸۹۸۶۴۹۶۹ بانه خ مطهری روبروی مسجد رسالت
۶۰ بریار رفاعی ۷۲۲۸۱۱۰۸ ۲۷ ۲۱۸۰۰ ۹۱۸۳۷۵۴۷۲۱ بانه خ سید جلال الدین روبروی مخابرات
۶۱ احمد رضوی پناه ۷۲۲۸۱۱۰۱ ۲۷ ۳۱۱۱۱۵ ۹۱۸۸۷۵۰۰۶۴ بانه خ شهدا روبروی پمپ بنزین
۶۲ رئوف ظاهری ۷۲۲۸۱۱۹۴ ۲۷ ۳۴۲۶۹۱۶۵ ۹۳۹۱۲۴۹۹۳۳ بانه میدان امام کوچه مسافرخانه سعدی
۶۳ سید عزیز علوی ۷۲۲۸۱۱۱۹ ۲۷ ۳۴۴۳۳۲۷۲ ۹۱۸۳۷۴۶۱۲۴ بانه کانی سور کانی سور.بلوار مولوی پایین تر از میدان توانا
۶۴ نادر امینی ۷۲۲۸۱۱۵۰ ۲۷ ۳۴۲۲۸۳۰۰ ۹۱۸۳۷۵۱۹۵۲ بانه خ طالقانی
۶۵ فرشاد خیاطی ۷۲۲۸۱۱۵۲ ۲۷ ۳۴۲۲۵۱۵۲ ۹۱۸۳۷۵۳۵۹۵ بانه خ انقلاب جنوبی
۶۶ شورش خاکی ۷۲۲۸۱۰۳۰ ۲۷ ۳۶۲۱۵۰۹۲ ۹۱۸۳۷۴۲۴۹۰ سقز خ فخررازی گاراژ میرده
۶۷ اقبال صفوی ۷۲۲۸۱۱۰۰ ۲۷ ۳۶۲۵۰۵۹۳ ۹۱۸۸۷۶۰۱۹۴ سقز شریف اباد خ محمد قاضی
۶۸ شلیر امینی ۷۲۲۸۱۱۷۲ ۲۷ ۳۶۳۰۶۵۵۴ ۹۱۸۴۵۵۰۰۶۴ سقز قوخ.خ شهید بابایی جنب تاکسی اریا
۶۹ صغری بهرامی ۷۲۲۸۱۰۲۸ ۲۷ ۳۶۲۲۲۴۵۳ ۹۱۸۴۳۹۴۱۵۷ سقز خ ازادی.میدان ازادی.روبروی بانک تجارت مرکزی
۷۰ فریده دستگیری ۷۲۲۸۱۰۴۷ ۲۷ ۳۶۲۲۹۹۳۷ ۹۳۶۶۷۲۰۷۱۰ سقز خ شهدا ابتدای خ شهدا
۷۱ پریدخت درباری ۷۲۲۸۱۱۶۷ ۲۷ ۳۶۲۲۱۸۶۵ ۹۱۸۷۸۵۲۶۲۰ سقز خ جمهوری ثامن الحج
۷۲ منیژه رزمجو ۷۲۲۸۱۰۲۳ ۲۷ ۳۶۲۷۷۲۸۳ ۹۱۸۸۷۵۶۰۹۰ سقز خ فخر رازی جنب پاساژ نور
۷۳ سامان ازادی ۷۲۲۸۱۱۴۶ ۲۷ ۳۶۲۱۹۴۱۱ ۹۱۸۳۷۴۴۴۵۸ سقز خ ازادی روبروی شرکت نفت
۷۴ زانیار مهر پرور ۷۲۲۸۱۰۹۸ ۲۷ ۳۶۲۳۴۳۵۴ ۹۱۸۳۷۴۴۴۸۹ سقز میدان ۲۲ بهمن ابتدای بلوار وحدت
۷۵ اسماعیل دستیری ۷۲۲۸۱۱۶ ۲۷ ۳۶۲۲۲۳۲۱ ۹۱۸۸۷۴۰۴۸۷ سقز میدان جمهوری پشت پاساژ آدمی
۷۶ محمد رشیدی ۷۲۲۸۱۰۰۵ ۲۷ ۳۶۲۶۸۳۵ ۹۱۸۸۷۴۹۴۸۴ سقز روبروی کمیته امداد
۷۷ کاوه صلواتی ۷۲۲۸۱۰۱۴ ۲۷ ۳۶۲۷۰۹۱۶ ۹۱۸۵۱۸۹۶۷۰ سقز بل کردستان جنب ترمینال بوکان
۷۸ اروین زاهدی ۷۲۲۸۱۰۹۹ ۲۷ ۳۶۲۴۴۰۳۰ ۹۱۸۷۸۸۸۰۰۱ سقز بلوار خ ابوذر
۷۹ کاوه کیخسروی ۷۲۲۸۱۰۰۸ ۲۷ ۳۶۲۲۲۲۹۲ ۹۱۸۱۷۴۰۰۰۰ سقز خ ساحلی روبروی پارک مولوی کرد
۸۰ ادریس نصری ۷۲۲۸۱۱۹۰ ۲۷ ۳۸۸۲۲۳۷۶ ۹۱۸۹۸۳۷۷۱۶ دیواندره فاز ۲ زرینه اوباتو
۸۱ هیوا کریمیان ۷۲۲۸۱۱۸۸ ۲۷ ۳۸۸۲۲۴۱۰ ۹۱۸۹۸۰۵۸۷۴ دیواندره زرینه اوبابو
۸۲ محمود امینی ۷۲۲۸۱۱۶۱ ۲۷ ۳۸۷۲۰۲۲۱ ۹۱۸۸۷۷۱۸۶۰ دیواندره مسجد جامع
۸۳ فریده مولوی ۷۲۲۸۱۱۲۹ ۲۷ ۳۸۷۲۸۰۶۰ ۹۱۸۹۸۰۷۲۱۰ دیواندره خ امام پایین تراز ترمینال سقز
۸۴ طالب مرادی ۷۲۲۸۱۰۷۵ ۲۷ ۳۸۷۲۵۵۶۵ ۹۱۸۱۷۱۱۰۴۳ دیواندره فاز ۱پشت بیمارستان خ جانبازان
۸۵ هوشیار کریمی ۷۲۲۸۱۰۲۵ ۲۷ ۳۵۵۲۲۴۱۶ ۹۱۸۱۷۱۱۱۸۷ کامیاران خ انتظام
۸۶ سعادت نجفی ۷۲۲۸۱۱۶۲ ۲۷ ۳۵۵۲۳۷۷۴ ۹۱۸۹۷۱۷۷۴۰ کامیاران خ انتظام
۸۷ بهزاد محمدی ۷۲۲۸۱۰۷۲ ۲۷ ۳۵۵۳۳۸۸۰ ۹۱۸۳۷۸۸۷۰۷ کامیاران میدان امام شافعی
۸۸ فرهاد مرادی ۷۲۲۸۱۰۳۳ ۲۷ ۳۵۵۲۱۱۵۳ ۹۱۸۸۷۰۱۰۰۷ کامیاران خ اسد ابادی
۸۹ سوسن وفایی ۷۲۲۸۱۱۳۵ ۲۷ ۳۵۵۳۵۱۵۰ ۹۱۸۹۹۹۴۹۱۹ کامیاران خ بهشتی
۹۰ جهانگیر ساعد ۷۲۲۸۱۱۵۳ ۲۷ ۳۵۶۵۳۰۸۲ ۹۱۸۱۷۳۱۸۱۱ کامیاران موچش خ شهید بهشتی
۹۱ فتح الله لطفی ۷۲۲۸۱۰۵۳ ۲۷ ۳۵۵۳۳۰۸۸ ۹۱۸۹۸۱۲۰۰۴ کامیاران خ بهشتی
۹۲ سمیرا مراد ویسی ۷۲۲۸۱۰۸۸ ۲۷ ۳۵۵۲۴۰۲۳ ۹۱۸۹۷۱۷۷۱۶ کامیاران خ امام
۹۳ هاجر بهمنی ۷۲۲۸۱۰۷۳ ۲۷ ۳۵۱۲۶۳۹۹ ۹۱۸۶۵۸۰۳۰۰ دهگلان خ پاسداران ک خندان
۹۴ بصیره مفاخری ۷۲۲۸۱۰۸۴ ۲۷ ۳۵۱۲۶۳۷۵ ۹۱۸۶۸۰۶۶۵۸ دهگلان میدان معلم جنب بانک رفاه
۹۵ مهرانه حبیبی ۷۲۲۸۱۰۲۱ ۲۷ ۳۵۱۲۶۳۶۰-۶۳۶۵ ۹۱۸۱۷۳۷۳۹۲ دهگلان خ پاسداران دفتر پیشخوان حبیبی
۹۶ فرهاد محمد زاده ۷۲۲۸۱۱۶۶ ۲۷ ۳۵۱۲۱۷۱۷ ۹۱۸۹۸۲۲۷۱۷ دهگلان خ مولوی کرد ک مسجد جامع
۹۷ عبدالله شکوری ۷۲۲۸۱۱۲۷ ۲۷ ۵۱۲۶۶۲۹ دهگلان خ استقلال روبروی بانک کشاورزی
۹۸ امید کریمی ۷۲۲۸۱۱۸۵ ۲۷ ۳۵۱۲۶۳۸۳ دهگلان بلوار کشاورز
۹۹ رضا امیری ۷۲۲۸۱۱۶۵ ۲۷ ۳۵۱۲۶۶۰۰ ۹۱۸۴۵۶۴۱۸۱ دهگلان میدان ساعت
۱۰۰ مهدی مالکی ۷۲۲۸۱۰۷۰ ۲۷ ۳۵۲۲۸۱۰۰ قروه خ ایت الله خامنه ای
۱۰۱ مصطفی هوشنگی دزج ۷۲۲۸۱۰۶۱ ۲۷ ۳۵۴۴۵۸۴۸ قروه دزج دزج-خ یاسمن
۱۰۲ سجاد دهقانی ۷۲۲۸۱۰۳۸ ۲۷ ۳۵۲۲۳۵۰۰ قروه خ مدرس شرقی نبش ک شهید بابا
۱۰۳ رضوان شهسواری ۷۲۲۸۱۰۴۶ ۲۷ ۳۵۲۴۲۴۱۷ قروه خ شریعتی چهار راه بوعلی
۱۰۴ زیبا کلوندی ۷۲۲۸۱۰۵۰ ۲۷ ۵۲۵۰۰۰۱ قروه خ سید جمال الدین نبش خ ۱۲ فروردین
۱۰۵ علی منتشلو ـ ۲۷ ۹۱۸۵۷۷۳۰۴۸ قروه دلبران دلبران خ عرفان
۱۰۶ زهرا سلطانی ۷۲۲۸۱۱۰۰۵ ۲۷ ۳۵۲۶۱۹۸ ۹۱۸۸۱۲۱۶۱۹ قروه بل امام خمینی روبروی پاک سلطانی
۱۰۷ سهیلا فلاحی ۷۲۲۸۱۱۶۸ ۲۷ ۵۲۴۷۷۱۹ ۹۱۸۳۱۹۷۹۶۸ قروه خ چمران بالاتر از ۴راه تختی
۱۰۸ سیده لعیا ولی نیا ۷۲۲۸۱۰۲۶ ۲۷ ۹۱۸۸۷۲۳۴۹۴ قروه خ مطهری
۱۰۹ رزیتا محمدی ۷۲۲۸۱۱۰۳ ۲۷ ۹۱۸۶۶۷۸۸۷۸ قروه بل امام خ جمهوری شرقی
۱۱۰ نادر دانشور ۷۲۲۸۱۰۴۵ ۲۷ ۹۱۸۱۷۳۹۰۰۸ قروه خ شریعتی جنب سپاه
۱۱۱ بهارک راسین ۷۲۲۸۱۰۴۹ ۲۷ ۹۱۸۶۷۰۶۵۰۶ قروه خ حسینیه
۱۱۲ سعید ملکی ۵۴۲۴۱ ۲۷ ۹۱۸۳۷۲۱۲۱۷ قروه خ سید جمال
۱۱۳ قاسمعلی عربیان ۵۴۲۴۲ ۲۷ ۹۱۲۲۴۴۹۵۶۲ سریش اباد سریش اباد حسینیه امام حسین
۱۱۴ مهدی مراد یانی ۷۲۲۸۱۱۰۴ ۲۷ ۳۵۲۳۰۰۰۷ قروه خ شریعتی مجتمع غفاری
۱۱۵ مهدی حسینی ۷۲۲۸۱۰۷۱ ۲۷ ۹۱۸۷۷۲۱۳۷۵ قروه خ شریعتی
۱۱۶ فواد پرویزی ۷۲۲۸۱۰۸۰ ۲۷ ۳۸۲۳۵۹۰۷ ۹۱۸۶۶۶۵۰۰۳ بیجار حلوایی ابتدای خ دانشگاه پیام نور
۱۱۷ مرتضی قبادی ۷۲۲۸۱۱۹۲ ۲۷ ۳۸۲۲۳۳۰۲ ۹۱۸۲۸۳۵۳۷۳ بیجار خ توحید روبروی بانک ملی مرکزی
۱۱۸ شاهرخ فرحی ۷۲۲۸۱۱۵۱ ۲۷ ۳۸۲۲۸۹۹۹ بیجار میدان فاضل ابتدای مدرس
۱۱۹ رضا مظفری ۷۲۲۸۱۱۶۳ ۲۷ ۳۸۲۴۱۱۴۴ بیجار خ طالقانی
۱۲۰ عباس بقایی ۷۲۲۸۱۰۷۶ ۲۷ ۳۸۲۲۳۵۵۵ بیجار میدان طالقانی
۱۲۱ فوزیه زارع ۷۲۲۸۱۱۴۴ ۲۷ ۳۸۲۳۶۸۸۴ بیجار خ توحید
۱۲۲ مهرداد زرین گل ۷۲۲۸۱۱۰۹ ۲۷ ۳۸۲۳۶۷۰۰ بیجار خ اردلان
۱۲۳ حامد الله کرمی ۷۲۲۸۱۰۸۳ ۲۷ ۳۸۲۲۵۲۹۷ ۹۱۸۶۵۸۰۵۲۵ بیجار بل امام روبروی جهاد کشاورزی
۱۲۴ محمد رضا پناه ۷۲۲۸۱۰۵۶ ۲۷ ۳۸۲۳۵۱۵۰ ۹۱۸۹۷۲۷۴۸۰ بیجار خ اردلان
۱۲۵ حسین مرادی ۷۲۲۸۱۰۲۶ ۲۷ ۹۱۸۸۷۷۷۴۹۷ بیجار خ طالقانی جنب اداره اماکن
۱۲۶ آرمان خانگی ۷۲-۲۸-۱۰۶۶ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۱۰۲۵ ۹۱۸۸۷۴۷۴۰۲ مریوان بلوار شهید عبادت- نبش کوچه عبدالقادر گیلانی
۱۲۷ امین محمدی ۷۲-۲۸-۱۰۶۳ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۲۰۰ ۹۱۸۱۷۶۸۰۸۴ مریوان بلوار رسالت- پائین تر از اداره مخابرات
۱۲۸ پرشنگ احمدی ۷۲-۲۸-۱۰۵۷ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۷۳۴۰ ۹۱۸۶۷۰۱۲۳۹ مریوان میدان سرباز- ابتدای کمربندی ۱
۱۲۹ جبار محمودی ۷۲-۲۸-۱۰۶۴ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۷۳۴۰ ۹۱۸۸۷۴۳۲۸۹ مریوان خیابان جمهوری- میدان هژاره- کوچه هژاره
۱۳۰ جمال الدین غفاری شویشه ۷۲-۲۸-۱۰۳۱ ۲۷ ۸۷۳۴۶۲۷۵۷۷ ۹۱۸۸۳۱۳۷۶۸ مریوان بلوار شهید عبادت- چهارراه سمیه
۱۳۱ دلبر محمدی ۷۲-۲۸-۱۱۳۲ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۰۹۳۹ ۹۱۸۸۷۵۳۴۱۴ مریوان خیابان سید قطب- روبروی ساختمان اداره گمرک
۱۳۲ سروه شریفی ۷۲-۲۸-۱۱۰۷ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۱۹۴۴ ۹۱۸۹۷۶۴۵۵۳ مریوان بلوار رسالت- روبروی درب حسینیه
۱۳۳ شنو بارخدا ۷۲-۲۸-۱۰۶۷ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۳۳۳۲ ۹۱۸۳۷۴۸۶۱۷ مریوان خیابان جمهوری- جنب رستوران کاخ
۱۳۴ شیدا معروفی ۷۲-۲۸-۱۰۸۵ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۳۵۲ ۹۱۸۳۷۷۰۵۷۲ مریوان بلوار رسالت- میدان جهاد
۱۳۵ صدیق محمودی ۷۲-۲۸-۱۰۸۲ ۲۷ ۸۷۳۴۶۵۰۱۰۰۱ ۹۱۸۸۷۵۱۹۶۲ مریوان چهارراه بایویه- خیابان عبه حبیب- بالاتر از پاساژ محمودی
۱۳۶ صلاح کشوری ۷۲-۲۸-۱۰۳۹ ۲۷ ۸۷۳۴۶۵۰۱۰۱ ۹۱۸۶۶۷۷۹۱۸ مریوان خیابان جمهوری- کوچه پاساژ آینه
۱۳۷ صلاح کهنه پوشی ۷۲-۲۸-۱۱۲۰ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۴۰۰ ۹۱۸۸۷۵۰۵۱۲ مریوان خیابان شهید رجایی- پایین تر از بانک ملی شعبه بازار
۱۳۸ فرمیسک کریمزاده ۷۲-۲۸-۱۱۰۶ ۲۷ ۸۷۳۴۶۰۹۲۰۰ ۹۱۸۸۷۳۶۸۳۹ مریوان شهرک بهاران فاز ۱ خ لاله ۶
۱۳۹ محمدمختار خاوره ۷۲-۲۸-۱۱۳۱ ۲۷ ۰ ۹۱۸۳۷۵۰۵۴۷ مریوان میدان سرباز- خیابان اداره برق- جنب شیرینی فروشی پیوند
۱۴۰ مختار تباهه ۷۲-۲۸-۱۱۷۴ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۱۳۶ ۹۱۸۸۷۶۶۹۱۹ مریوان هلال احمر- جنب اداره پست- روبروی پارک
۱۴۱ ناهید تاب ۷۲-۲۸-۱۱۸۱ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۱۹۰ ۹۱۸۸۷۴۲۵۴۵ مریوان چهارراه بیمارستان- ابتدای بلوار شهدا
۱۴۲ واحده شمس ۷۲-۲۸-۱۰۶۵ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۲۸۲ ۹۱۸۷۷۳۸۲۹۳ مریوان میدان جهاد- کوچه فنی و حرفه ای
۱۴۳ سعدی رادمنش ۷۲-۲۸-۱۰۵۴ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۱۰۹۹ ۹۱۸۱۷۶۶۶۲۵ مریوان بل امام جنب مجتمع مدرسی
۱۴۴ لقا سلیمی ۷۲-۲۸-۱۱۹۱ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۱۱۶۰ ۹۱۸۱۷۶۷۰۹۰ مریوان سه راه بهزیستی اول خ بهزستی
۱۴۵ سید حیدر قسیمی ۷۲-۲۸-۱۰۴۰ ۲۷ ۸۷۳۴۶۳۰۲۳۱ ۹۱۸۸۷۵۷۵۳۲ مریوان خ دستغیب جنب اتحادیه اصناف
۱۴۶ سیروان نصیری ۷۲-۲۸-۱۱۸۹ ۲۷ ۸۷۳۴۶۹۱۵۷۰ ۹۱۸۳۷۴۵۲۶۵ مریوان بل عبادت – چهار راه موسک -جنب ایستگاه تاکسی
۱۴۷ پونه استوار ۷۲-۲۸-۱۰۲۹ ۲۷ ۸۷۳۴۶۴۵۱۵۵ ۹۱۸۸۷۶۵۹۹۶ مریوان بل رسالت – جنب مسجد دارالاحسان
۱۴۸ افسانه رحمتی ۷۲-۲۸-۱۱۷۵ ۲۷ ۸۷۳۴۶۲۳۲۱۰ ۹۱۸۶۵۸۵۵۲۶ کانی دینار کانی دینار- میدان شورا
۱۴۹ دبیر ظهرابی ۷۲-۲۸-۱۱۳۰ ۲۷ ۸۷۳۴۶۲۱۱۱۱ ۹۱۸۹۸۵۲۴۵۳ کانی دینار کانی دینار -محله هجرت -کوچه مسجد جامع
۱۵۰ فواد ابراهیمی ۷۲-۲۸-۱۰۰۹ ۲۷ ۸۷۳۴۶۲۳۸۸۳ ۹۱۸۸۷۵۵۳۵۸ سرو آباد خیابان معلم- نبش خیابان انقلاب
۱۵۱ بیان شفیعی ۷۲-۲۸-۱۱۵۴ ۲۷ ۸۷۳۴۶۲۳۸۵۰ ۹۱۸۷۷۶۱۸۳۰ سروآباد بلوار شهدا خ مولوی کرد
image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹