تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان از افزایش قدرت ۱۴ ترانس عمومی و اختصاصی با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان مریوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، عبدالرحمن مرادی مدیر توزیع برق شهرستان مریوان گفت: این میزان افزایش قدرت باهدف بهبود ولتاژ، متعادل کردن بار، جلوگیری از خسارت به ترانس وکاهش ضریب بهره برداری انجام شده است.

وی بابیان اینکه افزایش قدرت ومتعادل سازی طرح به صورت امانی انجام شده است، گفت: تاپایان سال  ۳۰ترانس دیگر در مریوان متعادل سازی خواهدشد.

مرادی خاطرنشان کرد : قبل از شروع تابستان سال جاری قرار براین است  ۲۰ترانس توزیع برق به مجموعه  ترانس های شهرستان مریوان اضافه شود که تاکنون ۴ مورد اضافه شده است.

وی درادامه اضافه کرد: با توجه به رشد روزافزون مصرف برق ناشی از توسعه ساخت و سازها در این شهرستان، ترانس های موجود جوابگوی نیاز مشترکان درپیک تابستان نبوده از این رو با جایگزین نمودن ترانس وافزایش ظرفیت مقصود نیاز مشترکان طی سالهای آنی نیز مرتفع خواهدشد.

مدیرتوزیع برق شهرستان مریوان درادامه اذعان داشت : براساس بارگیری انجام شده تعدادی ازترانس های  پربار وکم بار درمناطق تحت پوشش این امور تعدیل بار وتمامی تجهیزات منصوبه این ترانسها مورد بازبینی ودرصورت نیاز رفع نقص شد.

وی درپایان گفت: پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر۱۴میلیارد و دویست میلیون ریال دراین مدیریت اجرا گردید.

image_pdfimage_print