قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقRequest for temporary interruption of the branch of the electricity distribution companies

شرح خدمت :

در مواردی که خود مشترک نیاز به قطع موقت انشعاب داشته باشد، می تواند از طریق این خدمت درخواست خود را ثبت نماید

   
:   Service Discription
In cases where the subscriber needs to temporarily terminate the branch, he can register his request through this service

متوسط زمان ارائه خدمت : یک روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

این نوع خدمت به درخواست مشترک در مدن زمان مشخص قطع شده و مجددا قابل نصب مجدد میباشد

 میتوان از طریق اپلیکیشن برق من این درخواست را ثبت کنید

مدارک،قولنامه یا سند مالکیت ملک، کپی کارت ملی، تسویه بدهی

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱