شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در حوزه جغرافیایی خود در راستای ماموریت و سیاستگذاری کلان وزارت نیرو و صنعت برق کشور و با برنامه ریزی و برخورداری از منابع انسانی ، مالی و سرمایه ای خود بعنوان شرکتی پویا و خلاق با استفاده از توانایی و خرد جمعی و نوآوری و مدیریت مشارکتی گام برداشته و ماموریت خود را اعم از موارد ذیل دنبال میکند:

  • تحویل و تامین و توزیع نیروی برق موردنیاز متقاضیان و مشترکین بصورت پایدار و مطمئن با رویکرد اقتصادی با رعایت استاندارهای وزارت نیرو و شرکت توانیر و نظام های مدیریت کیفیت در کلیه واحدها و نیز ارائه خدمات مرتبط با آن
  • منابع انسانی این شرکت مهمترین و با ارزشترین سرمایه های آن هستند و با اعتقاد به تواناییهای بالفعل و بالقوه آنان در راستای ارتقاء و شکوفایی توانمندیهای شرکت متعهد میباشیم.
  • در برابر تمام کسانی که به نوعی با محصولات و خدمات شرکت در ارتباط هستند مسئول هستیم و ما موظف به ایجاد ساز و کارهایی در خصوص تامین ایمنی و بهداشت ایشان و حفظ محیط زیست میباشیم
image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹