تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۸

مدیر برق شمال سنندج ازجابجایی 350مترشبکه 20کیلوولت تک مداره فیدرپل شیخ واقع درمسیر جاده دسترسی به روستای ننله با اعتباری بالغ بر300 میلیون ریال خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  محمدآزادحسینی در بیان این مطلب گفت: پروژه جابجایی ۳۵۰مترشبکه فشارمتوسط تک مداره حد فاصل ترمینال قدیم سنندج سقز تا ابتدای روستای ننله به پیشنهاد معاونت عمرانی شهرداری با هدف تعریض جاده واحداث مسیرجدید اجراشد .

وی در ادامه در تشریح این خبرگفت: این خط تک مداره بطول ۳۵۰مترشبکه ۲۰کیلوولت با سیم آلومنیومی ۱۲۰و پایه بتنی به منظوررفع حریم وافزایش ضریب اطمینان شبکه با اعتباری بالغ بر۳۰۰ میلیون ریال احداث گردید .

وی درادامه اظهارداشت : با توجه به ضرورت تعریض وساماندهی جاده های قدیم ونیزکثرت شبکه توزیع درمجاورت راه ها دربسیاری ازمواردجابجایی خطوط امری اجتناب ناپذیربوده واین امرمستلزم همکاری وهماهنگی هرچه بیشترادارات وارگانهای مربوطه ازجمله منابع طبیعی ، اداره راه ونیزادارات دیگرکه دارای تاسیساتی مانندگاز-مخابرات و…درحریم جاده ها هستند، میباشد.

وی درپایان گفت :اجرای این پروژه باهمکاری واحدمهندسی ونظارت برق شمال و واحد خط گرم بدون اعمال خاموشی درروستای ننله ودرحداقل زمان ممکن به اتمام رسید.

image_pdfimage_print