تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

مدیر توزیع برق جنوب سنندج ازکاهش 2190کیلوولت آمپرظرفیت ترانسفورماتورهای عمومی واختصاصی درشهرستان امور جنوب سنندج درراستای بهبودضریب بهره برداری خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جمال الدین حسینی مدیر توزیع برق جنوب سنندج درتشریح این خبرگفت: بمنظورسایز نمودن ظرفیت ترانسهای عمومی و اختصاصی ، تمامی پستهایی که تعادل بار و کاهش ظرفیت آنها اجتناب ناپذیر بوده و میزان بار آنها کمتر از ظرفیت نامیشان است،اقدام به کاهش قدرت شدند که در مجموع ۲۱۹۰ کیلوولت آمپر از ظرفیتشان در سال جاری تقلیل داده شد.

وی در ادامه هدف از کاهش قدرت پستها را بهبود ضریب بهره برداری و کاهش تلفات شبکه عنوان کرد وافزود: تعادل بار صورت گرفته شامل ۲۴ دستگاه ترانسفورماتور هوایی (عمومی و اختصاصی) در حوزه برق جنوب شهرستان سنندج است.

جمال الدین حسینی در پایان از اجرای این پروژه بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اضافی برای شرکت افزود: با استفاده از توان فنی همکاران و همچنین بهبود ضریب بهره برداری بزودی از قدرت پستهای دیگری که میزان بارشان کمتر از ظرفیتشان است کاسته خواهد شد.

image_pdfimage_print