تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جنوب شهرستان سنندج ازجایگزینی وتبدیل 2000مترسیم مسی به کابل خودنگهدار درنقاطی ازشهر سنندج به منظور جلوگیری از سرقت سیم خبرداد.

جمال الدین حسینی مدیر توزیع برق جنوب سنندج بابیان اینکه ۲۰۰۰مترشبکه سیمی فشارضعیف درنقاط مختلف شهری سرقت شده گفت :طرح جایگزینی سیمهای مسی مسروقه به کابل خودنگهدارباجدیت ودرکمترین زمان ممکن  دراین مناطق اجراگردیداین درحالی است  که پروژه های پوششی درقالب  اقدامات پیشگیرانه به صورت کابل هوایی  خودنگهداراحداث میشود.

وی در ادامه با اشاره به اثرات مخرب این پدیده غیراجتماعی و غیر اخلاقی گفت:افراد سودجو با این اقدام ضمن اینکه سبب قطع برق مشترکین و اختلال در زندگی عادی مردم می شوند ، این اقدام سبب واردآمدن خسارت به وسایل برقی مشترکین در مسیر خواهد شد.جایگزین نمودن ۲۰۰۰مترسیم مسی سرقت شده درمناطق(ویلاشهر-زیباشهر-۱/۱۹-۴/۱۹-میدان بسیج وشهرک پردیس ) به کابل خودنگهداربا اعتباری بالغ بر یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون ریال با هدف کاهش میزان سقت در مناطق فوق صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود:جمع آوری وسرقت کابل  های خودنگهدار برای سارقین دشوار و بلااستفاده بوده  ومناطقی راکه بیم سرقت سیمهای  مسی وجوددارددراولویت کاری خودبرای جایگزینی کابل های خودنگهدارقرارخواهیم داد.

حسینی درپایان گفت: بااجرای طرح تعویض شبکه مسی به کابل خودنگهدارعلاوه برجلوگیری  ازسرقت سیم ،کاهش استفاده غیرمجاز ازانرژی برق ، افزایش پایداری شبکه و خاموشی برق نیز کاسته میشود.

image_pdfimage_print