تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شمال سنندج ازاجرای پروژه طرح جایگزینی 56کیلومترشبکه سیمی فشارضعیف هوایی به کابل خودنگهداردر12ماهه سال 98 با اعتباری بالغ بر 18میلیارد ریال خبر داد.

آزادحسینی مدیر توزیع برق شمال سنندج در تشریح این خبر گفت :اجرای پروژه تبدیل ۵۶کیلومترشبکه سیمی به کابل خودنگهداربامحوریت اصلاح وبهینه سازی با هدف خدمت رسانی مطلوبتر به مشترکان وهمچنین جلوگیری ازسرقت انرژی در سال۹۸ به بهره برداری رسید.

 وی در ادامه افزود:پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهداردرنقاط مختلف شهری ونواحی منفصل نایسروهمچنین روستاهای (آرندان-صلوات آباد-دانیکش  و…)بااعتباری بالغ بر۱۸میلیاردریال  ازمحل اعتبارات شرکت در سال۹۸ به اتمام رسید.

وی در ادامه اذعان داشت: فرایندتبدیل شبکه های سیمی فرسوده انتقال انرژی به کابل خودنگهدارتا پوشش کامل شبکه برق استان ، ادامه خواهد داشت وعملیات تعویض  بخش عمده ای ازاین شبکه ها (۵۲کیلومترشبکه سیمی)دیگردرنقاط  مختلف شهری وروستایی به محض اختصاص اعتباردرسال جاری واردفازاجرایی خواهدشد حسینی درپایان ازمزایای تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهداراظهار داشت: متعادل سازی بارشبکه،افزایش ایمنی وارتقای حریم شبکه ،کاهش سرقت انرژی وبهبودپایداری شبکه را،ازجمله مزایای اصلاح ساختارشبکه فشارضعیف دانست.

         

image_pdfimage_print