تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۵ آبان ۱۴۰۰

کسب رتبه برتر جشنواره شهیدرجایی درارزیابی عملکردسال 99درمجموع شاخصهای عمومی واختصاصی

شرکت توزیع  برق کردستان به عنوان دستگاه برترجشنواره استانی شهیدرجایی که هرساله باهدف ارزیابی عملکردادارات برگزارمی شود خوش درخشیدو با کسب رتبه برتر درمجموع شاخص های عمومی واختصاصی در سطح دستگاههای اجرایی سطح استان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان درتشریح این خبرگفت :به دنبال بیست ونهمین جلسه ستادملی کرونا مبنی برممنوعیت برگزاری هرگونه سمیناروهمایش جهت پیش گیری ازشیوع بیماری ،نتایج بیست وسومین جشنواره شهیدرجایی استان اعلام شدوطی آن شرکت توزیع برق کردستان مابین دستگاه های اجرایی سطح استان درمجموع شاخص های عمومی واختصاصی به عنوان یکی از دستگاه های برتر استانی معرفی شد.

 وی درادامه افزود:همچنین این شرکت توانست درفرایندارزیابی دستگاههای اجرایی موفق به کسب رتبه برتر درزمینه “وظایف اختصاصی واجرای برنامه های اصلاح نظام اداری” درمجموع شاخص ها درتمامی گروهها گردیدکه ماحصل تلاش همکارانمان درمجموعه توزیع برق کردستان است

لهونیان درادامه اذعان داشت:شاخص های عمومی شامل محورهای اصلاح ساختارسازمان،توسعه دولت الکترونیک،مدیریت سرمایه انسانی، بهبودفضای کسب وکاروارتقای بهره وری وسلامت اداری ،مسئولیت پذیری وپاسخگویی استقرار نظام مدیریت عملکردمی باشد و شاخص های اختصاصی بادرنظرگرفتن وظایف وماموریت های دستگاه، اسناد برنامه توسعه ،سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی است که موردارزیابی واقع شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان دربخش دیگری ازسخنان خود تصریح کرد: جشنواره شهیدرجایی ازمهمترین ارزیابی ها سالانه دستگاه های اجرایی است که براساس برنامه اصلاح نظام اداری وسیاست های کلی نظام اداری ، ابلاغی مقام رهبری ودرقالب تفاهم نامه مشترک بادستگاه های اجرایی انجام می شود وشرکت توزیع برق کردستان نیزطی سالیان متمادی دراین ارزیابی حضور فعال داشته ودراکثرمواردحائزرتبه های برتر شده وامسال نیزدردوبخش ارزیابی شاخص های عمومی واختصاصی برگزارگردیدباکسب عنوان رتبه برتر ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی بادریافت تقدیرنامه تیم کاری به کارخودپایان داد.

وی بابیان اینکه این شرکت جزوشرکت های پیشرو دراستقرارسیستم های مدیریتی درسطح صنعت برق بوده خاطر نشان کرد : پیاده سازی سیستم های مدیریتی وتفکر بهبودمستمر ، شرکت  رادرانواع ارزیابی وممیزیها، سربلند کرده ومابراین باوریم پیمودن مسیرتعالی ، باپشتکار وداشتن رقبای قوی است وآمادگی خودرادرجهت اشتراک درس آموخته های خود باتمامی دستگاه های دولتی اعلام می داریم وتمام تلاش خودرابرای کسب رضایت ذینفعان خواهیم کرد.

image_pdfimage_print