تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی برق کردستان ،دراین دیدارهیوا لهونیان  به اتفاق هیئت همراه این شرکت با شهردارجدید سنندج راه های تعامل فی مابین بررسی وعوامل تسریع دهنده دراجرای پروژه های شهری ،کمک به زیباسازی مبلمان شهری ، طراحی واجرای پروژه های مشارکتی وبهسازی روشنایی شهری و همچنین استفاده ازظرفیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری درزمینه فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق تشریح شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی  برق کردستان با اشاره به این که شهرداری ازنهادهای مهمی است که درراستای اجرای هرچه بهتر امور درکناراین شرکت قرارگرفته ،افزود : صدور مجوزهای حفاری ، توسعه شبکه ، جابجایی تیرها شاخه زنی های فصلی مستلزم همراهی وهمیاری مابین این نهادهاست.

درادامه این دیدارلهونیان به مصوبه هیات وزیران درخصوص وصول مطالبات هزینه انرژی برق مصرفی مشترکان وتزریق آن به بودجه استان اشاره کرد  وگفت : باوجود بدهی هزینه برق مصرفی مشترکان (صنعتی ،اداری ، خانگی وتجاری ) به این شرکت ، لزوم تهاتر مالی بین این دودستگاه خدمت رسان ضروری است.

لهونیان همچنین خواستاررفع نواقص وتقویت روشنایی بوستانهای سطح شهراز طریق نصب پنل های خورشیدی شد و تصریح کرد با همیاری شهرداری سنندج معابراصلی و بوستانها وپارک ها با تکنولوژی جدید روشنایی معابربازسازی شوند.

درپایان دیدار سید انوررشیدی نیزضمن قدردانی ازحضورهمکاران برق سنندج به لزوم زیباسازی ومبلمان شهری تاکیدکرد و افزود لازم است سازمان های بالادستی قوانینی تصویب کنند تا تاسیسات برقی منصوبه درفضاهای شهری ازجلوه های بصری زیباتری برخوردارشوند.

image_pdfimage_print