تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۹ آذر ۱۳۹۸

مدیر توزیع برق جنوب سنندج از برقرسانی به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی اراضی روستای کیلک از توابع شهرستان سنندج با اعتباری بالغ بر 6 میلیار ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جمال الدین حسینی  با اشاره به اقدامات  انجام شده درخصوص تامین برق این پروژه تشریح کرد و گفت : درمجموع ۶۵ مترشبکه فشار متوسط هوایی ، ۲۵ مترکابل کشی فشارمتوسط زمینی (دوسوتغذیه) ، ۲۰ متر کابل کشی فشارمتوسط زمینی وهمچنین دو دستگاه پست زمینی ۶۳۰ و ۵۰۰ کیلو ولت آمپر، اورهال و تجهیز شد.

وی درادامه افزود : اجرای عملیات تامین برق ایستگاه میان راهی پمپاژآب کشاورزی روستای کیلک وحومه بامشارکت شرکت توزیع برق انجام وتوسط سازمان جهادکشاورزی کردستان بااعتباری  بالغ بر ۶ میلیارد ریال به انجام رسید.

حسینی درادامه با تکمیل این پروژه و برقدارکردن ایستگاه پمپاژآب کشاورزی میان راهی روستای کیلک از دو فیدر (کامیاران-فرودگاه) گفت: این امرباعث افزایش قدرت مانور بیشتر و برقرسانی در زمان بحران از شبکه رزرو خواهد شد.

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج درپایان اظهارامیدواری کرد و گفت : اجرای پروژه تامین برق ایستگاه میان راهی پمپاژ آب کشاورزی روستای کیلک می تواند گامی موثر در جهت حل مشکل کمبود آب کشاورزی در این روستا و روستاهای حومه آن باشد.

image_pdfimage_print