تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۳۹۸

مدیرتوزیع برق شمال سنندج ازجابجایی ورفع حریم شبکه فشارمتوسط برق روستای گزردره درراستای اصلاح نقاط حادثه خیز با اعتباری بالغ بر 650 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سنندج محمدآزادحسینی در تشریح این خبرگفت:کاربازدید و برداشت اطلاعات روستاهایی که فاصله قانونی واحدهای مسکونی باشبکه ۲۰ کیلوولت رعایت نشده وساخت و سازهای غیراصولی ونامتعارف درسنوات اخیردرآن انجام گرفته، دردست اقدام وبررسی است.

وی در راستای بهبود ولتاژ شبکه و صیانت از حریم تاسیسات الکتریکی گفت: طرح اصلاح وجابجایی شبکه برق روستای گزردره شامل جابجایی واستقراریکدستگاه پست ترانسفورماتورهوایی ۲۰۰ کیلوولت آمپرواصلاح وجابجایی ۲۶۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی بااعتبار۶۵۰ میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت اجراشد.

وی درادامه باتاکیدبرلزوم برنامه ریزی منسجم درخصوص اجرای پروژه های رفع حریم گفت:بااجرای این پروژه و جابجایی شبکه تعدادی از منازل مسکونی ازاحتمال خطرات ناشی از برق گرفتگی شدند.

حسینی درپایان کاهش حوادث ناشی ازنقض حریم شبکه های برق رسانی وحفظ واستحکام آرایش شبکه های توزیع راازاهداف اجرای این پروژه عنوان کردو تصریح نمود: همکاران واحدبهره برداری ونوسازی باجدیت تمام پی گیرمسائل ومشکلات حریم برق هستندوتوان وسعی خودرابکارخواهندبست تا ازمشکلات ناشی ازبرق گرفتگی وعواقب آن جلوگیری شود .

image_pdfimage_print