تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج گفت: سرقت سیم و تجهیزات برق و سرقت انرژی الکتریکی و استفاده از برق غیر مجاز یکی از چالش های اصلی این مدیریت است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد سعید سلطانی در تشریح این خبر گفت: سرقت تجهیزات و سیم های برق طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است،   در  ۶ ماهه اول سال ۹۸ آمارسرقت سیم ها به میزان  ۴۵۰۰ کیلوگرم و به تعداد ۲۲۴ فقره بوده که این رقم در مدت مشابه در سالجاری به میزان ۵۳۸۶ کیلوگرم  در قالب ۳۵۰ فقره با رشد ۱۹/۶۸ درصدی همراه بوده است.

سلطانی در ادامه افزود: جمع ارزش  ریالی سرقت انجام شده درسال جاری ۸۰۸ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای کاهش سرقت ها اضافه کرد: استفاده ازکابل های خودنگهدار در احداث شبکه های جدید و تعویض شبکه های سیمی قبلی و تبدیل آن ها به کابل خود نگهدار و همچنین استفاده از بست های  ضد سرقت شبکه فشار ضعیف و پست های هوایی، استفاده از اسپیسر در شبکه های فشار ضعیف و متوسط و ایمن سازی درب پست ها و شالترها از جمله این اقدامات بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بعضی از مناطق این شهرستان شاهد افزایش حجم سرقت تجهیزات شبکه برق هستیم تصریح کرد: در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه درصد افزایش سرقت به مراتب از مقادیر اعلامی بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: ایجاد گشت مشترک با نیروهای محترم انتظامی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار، استفاده از اسپیسر در شبکه های فشار ضعیف با هدف به حداقل رساندن سرقت ها در طی ۶ ماهه اخیر در سطح این شهرستان صورت گرفته است.

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: :شهروندان  می توانند در صورت مشاهده موارد نا ایمن، سرقت سیم و تجهیزات شبکه، انشعابات غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازه گیری و سایر موارد در حوزه برق با شماره ۱۲۱ واحد عملیات و اتفاقات تماس بگیرند و درخواست خود را مطرح کنند.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده فوق  الذکر با هماهنگی  و تعامل  کامل با مجموعه کمیسیون پیشگیری از سرقت فرمانداری، نیروهای انتظامی شهرستان صورت گرفته است.

image_pdfimage_print