تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان قروه ازاتمام طرح تکخوان کردن 83روستاي شهرستان قروه در استان کردستان خبر داد

فرهاد میمنت آبادی مدیرتوزیع برق شهرستان قروه در تشریح این خبرگفت : باپیگیری های بعمل آمده و با هدف ساماندهی قرائت و توزیع قبوض مصرفی مشترکین برق روستایی وجمع آوری انشعابات غیرمجاز و رعایت عدالت اجتماعی درپرداختها ۸۳ روستا برداشت اطلاعات وتکخوانی آن انجام شد.

وی در ادامه افزود : باتوجه به اینکه یکی از مطالبات همیشگی اهالی روستاها و مقامات محلی بحث تکخوانی نمودن کنتورهای روستایی است که با پیگیری ها و هماهنگی انجام شده با معاونت محترم خدمات مشترکین و فروش انرژی در تخصیص اعتبار مراحل تکمیل پرونده و برداشت اطلاعات پس از تست لوازم اندازه گیری واصلاح انشعابات دارای ایراد و بهینه نمودن شبکه برق روستاها از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع در حال انجام است که در سال ۹۷ روستاهای  کمره، سرتیپ آباد، سرابقحط، کاظم آباد قراغل، نی بند، بالوانه علیا، دوسر، شوراب خان، گیلکلو با تعداد ۸۰۹ مشترک برداشت اطلاعات و تکخوانی آنها انجام و مجموع روستاهای تکخوانی شهرستان در سال جاری به ۸۳ روستا رسید .

وی درپایان با بیان اینکه یکی از دغدغه مشترکین روستایی پرداخت هزینه برق مصرفی متناسب با میزان مصرف بوده که با انجام تکخوانی این مشکل برطرف خواهد گردید،گفت:با توجه به اینکه جذب اعتبار مورد نیاز انجام شده است از دهیاران و شوراها در خصوص ۳۷ روستای باقیمانده خواست که با تسویه بدهی آخرین فیش مصرفی روستا و عقد تفاهم نامه با اداره خدمات مشترکین مدیریت توزیع برق شهرستان قروه تا پایان شش ماهه اول سال جاری نسبت به تحقق این امر مهم اقدام فرمایند.

image_pdfimage_print