تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان قروه از مشارکت 545 مشترک دیماندی وغیردیماندی قروه دربرنامه پاسخگوئي بار سال ۹۸ خبر داد

فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه در تشریح این خبرگفت: آن دسته از مشترکین بخش کشاورزی ، صنعتی ، مشترکین مولد دار که در ساعت اوج بار ،مصرف خود را کاهش یا قطع نمایند و در پیک بار با شرکت توزیع همکاری داشته اند مشمول پاداش برق مصرفی شدند.

وی در ادامه افزود:  بخش بزرگی ازمشترکین دیماندی درشهرستان قروه را مشترکین کشاورزی تشکیل میدهند که با توجه به وضعیت بار شبکه درسه ماهه تابستان ، از طریق اطلاع رسانیهای صورت گرفته در سطح شهر و روستاهای شهرستان قروه و با پیگیریهای بعمل آمده توسط همکاران این مدیریت و بر اساس دعوت بعمل آمده تعداد ۵۴۵ مشترک در تعرفه ها ی دیماندی و غیردیماندی تفاهم نامه منعقد گردید که با رعایت دستورالعمل توانیر در مجموع پاداشی معادل ۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال بصورت بستانکاری درفیش برق مصرفی آنها لحاظ گردید.

میمنت آبادی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مشترکان کشاورزی و صنعتی محترم شهرستان با مشارکت حداکثری در برنامه مدیریت پیکبار سال ۹۹ با امضاء تفاهم نامه شرکت توزیع را یاری نمایند تا درسال جاری شاهد کمترین خاموشی ها باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد که اعطای پاداش به مشترکینی که پس از عقد تفاهم نامه با این شرکت نسبت به همکاری در مدیریت مصرف بار براساس مفاد توافق نامه عمل نمایند کماکان در سال جاری مشمول دریافت پاداشهای ویژه وزارت نیرو از طریق بستانکار نمودن صورت حساب های برق مصرفی خواهند شد.

image_pdfimage_print