تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

به مشترکان خانگی وتجاری (سایرمصارف) شهری و روستایی که براثرجریان برق درعرصه و اعیان ملک خود دچارضرر و زیان مالی و جانی شده اند ازطریق شرکت بیمه گرطرف قرارداد با شرکت توانیر(بیمه تجارت نو)، خسارت پرداخت میشود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا خرم درتوضیح این خبرگفت: شرکت توانیر و به تبع آن شرکت توزیع برق کردستان درچند سال اخیر در راستای تضمین کیفیت خدمات و ولتاژ تحویلی به هریک از مشترکان خانگی وتجاری شهری و روستایی سطح استان، نسبت به بیمه نمودن وسایل برقی مشترکین خانگی و تجاری (به غیراز وسایل لوکس ) همچنین موارد منجر به آتش سوزی، نقص عضو و فوت اقدام نموده است.

وی هدف ازاین اقدام را اعطای برق مطمئن وپایداربه مشترکین خود درسطح استان دانست و یادآورشد: بیمه نمودن وسایل برقی این مشترکین از محل حق بیمه ای است که بصورت دوره ای به ازای هرماه برای مشترکین مسکونی شهری  ۱۰۰۰ ریال و برای مشترکان بخش خانگی روستای مبلغ  ۵۰۰ ریال و همچنین برای مشترکان بخش تجاری – شهری ۱۰۰۰۰ریال وبرای مشترکان بخش تجاری روستایی مبلغ ۵۰۰۰ ریال اخذ می گردد.

 خرم در ادامه با اشاره به شرکت طرف قرارداد بیمه ای اذعان داشت: درهمین راستا شرکت توانیر برای سال جاری به منظورجبران ضرر و خسارت مالی و جانی به هریک از  مشترکین خسارت دیده در بخش های خانگی و تجاری تا سقف معین درقرارداد فی ما بین با شرکت” بیمه تجارت نو ” جبران خسارت می کند.

معاونت فروش وخدمات مشترکین درادامه تاکیدکرد: جبران خسارتهای جانی و مالی حادث شده ازجریان برق به مشترکین بخشهای خانگی و سایر مصارف، ساکنین اشخاص ثالث درعرصه و اعیان ملک مشترک یا اختصاصی و مشاعات ساختمان ها و واحدهای مسکونی وتجاری به سبب استفاده از انشعاب عمومی برق ازموضوع بیمه طرف قرارداد شرکت می باشد.

وی ازهمه مشترکان استان درخواست کرد، چنانچه درطول سال جاری هریک از وسایل برقی آنان دراثرجریان برق دچارخسارت شده ویا احیانا دچار خسارت جانی وآتش سوزی شده اند، کماکان و تا پایان سال جاری می توانند از طریق سامانه به آدرسbime.tavanir.org.ir نسبت به ثبت درخواست ودرادامه پیوست نمودن مدارک موردنیازبه همراه فاکتور معتبر و ممهور به یکی از تعمیرگاههای مجاز سطح استان اقدام نمایند اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور ، در اختیار شرکت بیمه گر تجارت نو جهت بررسی و سپس پرداخت درچارچوب قرارداد، قرار میگیرد.

خرم درادامه گفت: مشترکین پس از ثبت نام، کدرهگیری دریافت میکنند تا از آن طریق نسبت به پیگیری ثبت خسارت خود در بخشهای لوازم برقی خانگی و یا مواردی که منجر به آتش سوزی، نقض عضو و فوت شده، اقدام نمایند. این گزارشها توسط شرکت بیمه گر تجارت نو با نظارت حوزه معاونت فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان رسیدگی شده و نتایج آن توسط شرکت بیمه گر به اطلاع کاربران می رسد.

خرم یادآورشد: قرارداد عقد شده با شرکت بیمه تجارت نو در سال ۱۴۰۰ شامل لوازم برقی لوکس ازجمله لپ تاپ ،کامپیوتر، گوشی موبایل، دستگاه تلفن ثابت، شارژر وتب لت و موارد ناشی از سیل ، زلزله، صاعقه و رعد و برق نمی باشد

لازم به ذکراست شرکت بیمه گرمکلف است در مدت زمان معین نسبت به بررسی مدارک وجبران ضرر و زیان هریک ازمشترکین بخشهای خانگی و تجاری استان درچارچوب قرارداد و تا سقف معین شده را جبران نمایند؛ درحال حاضر قریب به ۷۰۰هزارمشترک برق دراستان کردستان ازخدمات شرکت توزیع برق برخوردارند که از این تعداد بالغ بر ۶۰۰ هزار مشترک در بخش های خانگی و تجاری هستند.

image_pdfimage_print