تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲ تیر ۱۳۹۹

معاونت فروش وخدمات مشترکین برق استان کردستان ازنصب 7471 فقره کنتورهوشمندطرح فهام برای مشترکان دیماندی وچاههای کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر 224 میلیاردو یکصد و سی میلیون ریال خبر داد

به گزارش خبر نگار روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان،هیوا خرم معاونت فروش وخدمات مشترکین در تشریح این خبر گفت: هدف از اجرای این طرح فراهم شدن بستر اصلاح الگوی مصرف ،امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری ،کاهش دخالت و خطای نیروی انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات
،کاهش تلفات غیر فنی و مشخص‌سازی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع و بهینه کردن هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نام برد.
وی در ادامه اذعان داشت: ازابتدای اجرای طرح درسال گذشته تا پایان خرداد سال جاری تعداد ۷۴۷۱ مشترک دیماندی برق، به کنتور‌های هوشمند با اعتباری بالغ بر ۲۲۴ میلیاردو یکصد و سی میلیون ریال مجهز شدند که ازاین تعداد۵۲۷۹دستگاه مربوط به بخش کشاورزی است که بااین روش، کنترل ونظارت برمصرف درچاههای کشاورزی افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: توسعه سامانه هوشمندشبکه برق بااستقرارسیستم قرائت ازراه دور(طرح فهام)بااولویت کنتورهای دیماندی برای همه مشترکان (ولتاژاولیه وثانویه) وکلیه مشترکین کشاورزی اعم ازدیماندی وغیردیماندی یکی ازاولویت های شرکت توزیع برق کردستان است که باقوت درحال پی گیری است.

هیواخرم در ادامه با اشاره به اینکه در ۳ ماهه اول سال جاریاجرای این پروژه با جهش خوبی همراه بوده است،گفت: ۲۰۰۰دستگاه کنتورباهزینه ای بالغ بر۷میلیاردتومن نصب گردیده وتاپایان سال جاری ۱۸۰۰دستگاه دیگرازاین کنتورها ویژه مشترکین دیماندی دراستان نصب خواهدشد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: اندازه گیری ومدیریت انرژی تحویلی مشترکان ازطریق قرائت ازراه دوروپایش آن بااستفاده ازنرم افزارهای واسط بین لوازم اندازه گیری وکارشناسان مربوطه هدف اصلی طرح فهام (فراسامانه هوشمندمدیریت انرژی )برای تعویض کنتورهای دیجیتالی معمولی به کنتورهای هوشمند است.

بر پایه این گزارش، طرح فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (فهام) یکی از پروژه‌های ملی و مهم صنعت توزیع برق و به‌عنوان اولین و زیربنایی‌ترین قدم در زمینه هوشمندسازی سیستم قدرت به‌شمار می‌رود.

image_pdfimage_print