تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۴ مرداد ۱۳۹۹

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با تاکید بر اهمیت نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف سازمانی بیان کرد: مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در ارائه پیشنهادهای سازنده، موجب ارتقای کمی و کیفی برنامه ها و خدمات دهی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خانم عطایی در تشریح این خبر گفت: فعال بودن نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق کردستان افزایش انگیزه و روحیه تعامل بیشتر در کارکنان شرکت را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به شاخص های عملکرد نظام پیشنهادات اذعان داشت:  مهمترین شاخص های سنجش عملکرد در نظام پیشنهاد ها، سرانه پیشنهاد، نرخ مشارکت، نرخ بررسی، نرخ تصویب و نرخ اجرا می باشد.

معاون منابع انسانی در ادامه به شاخص های عملکرد نظام پیشنهادها در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: سرانه پیشنهادات در سال ۹۸ برابر با ۰٫۸۴ درصد، نرخ مشارکت ۰٫۴۰ درصد، نرخ بررسی و نرخ تصویب و نرخ اجرا هم به ترتیب ۰٫۸۸ درصد و  ۰٫۵۰ درصد، ۰٫۶۰ درصد بوده است که به نسبت سال قبل پیشرفت مناسبی داشته است و به هدف معین  شده توسط شرکت توانیر، نزدیکتر شده ایم.

وی در ادامه افزود: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۹۹ ، ۲۰ پیشنهاد توسط ۹ نفر از پرسنل و از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادات اجرا شده است که در کنار پیشنهاد های مانده از سال قبل به بررسی این پیشنهادها در کارگروه عالی نظام پیشنهادها پرداخته شده است.

خانم عطایی در ادامه با اشاره به مشارکت بالای مدیران در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اظهار داشت: سرانه پیشنهادها در مقایسه با سال قبل دارای رشد قابل قبولی بوده است.

وی در پایان یادآور شد: سامانه اتوماسیون نظام پیشنهادهای برای دریافت پیشنهادهای شهروندان و کلیه ذینفعان از طریق  saggest.kurdelectric.ir  قابل دستیابی است.

لازم به ذکر است در شاخص های عملکرد نظام پیشنهادات، سرانه پیشنهاد به معنی: تعداد پیشنهاد ارائه شده تقسیم بر تعداد کارکنان/ نرخ مشارکت به معنی:  تعداد پیشنهاد دهندگان تقسیم بر تعداد کارکنان/  نرخ بررسی به معنی: تعداد بررسی شده تقسیم بر تعداد ارائه شده/ نرخ تصویب به معنی: تعداد پیشنهادهای مصوب تقسیم بر تعداد پیشنهاد های بررسی شده و همچنین نرخ اجرا به معنی:  تعداد پیشنهادهای اجرا شده تقسیم بر تعداد مصوب می باشد.

image_pdfimage_print