تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۶ آذر ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان قروه ازاجرای پروژه مقاوم سازی شبکه برق فشارمتوسط مسیرفیدرهای فجر،وینسار،نظام پور،زاگرس ،سریش آبادو شانوره با اعتباری بالغ بریک میلیارد و پانصد میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  فرهاد میمنت آبادی بابیان اینکه یکی ازبرنامه های موردنظر اصلاح شبکه فرسوده وتاب آوری آن درشرایط بحرانی است گفت:دراین راستا مسیرفیدرهای مذکورباتعمیرات اساسی وکارگذاشتن پایه های بتنی در شبکه فشارمتوسط مقاوم سازی می شود.

وی بابیان اینکه پایداری شبکه وتامین برق از الزامات زمان بحران است افزود: این عملیات باهدف اصلاح وبازسازی شبکه های فرسوده کاهش تعدادوزمان خاموشی احتمالی ،افزایش پایداری وقابلیت اطمینان شبکه وهمچنین افزایش رضایتمندی مشترکان برق انجام گرفت وتاکنون ۳۰مرحله ازاین طرح اجراشده است.

مدیربرق شهرستان قروه درادامه تصریح کرد: تحلیل هرفیدرودسته بندی آن ها جهت شناسایی فیدرهای بحرانی انجام می پذیرد و باتوجه به دسته بندی صورت گرفته برای هرفیدر، میزان انرژی توزیع نشده وتعدادخاموشی نا خواسته مشخص شده وباشناسایی فیدرهای بحرانی میتوان برنامه ریزی دقیق وبهینه ای برای انجام تعمیرات پیش گیرانه جهت افزایش بهره وری عملکردتوزیع برق  انجام داد.

 میمنت آبادی در پایان خاطرنشان کرد: تامین برق پایدارچاههای کشاورزی و افزایش تاب آوری شبکه درشرایط سخت زمستانی از دیگر اولویت های اجرای طرح است.

image_pdfimage_print