تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۳ بهمن ۱۴۰۱

در نشستی که با حضور مدیران عالی شرکت و مدیران شهرستانهای تابعه برگزار شد، موضوعات و مشکلات این حوزه در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکتتوزیع نیروی برق استان کردستان، نشست حوزه مشترکین شرکت با حضور قائم مقام مدیرعامل در امور شهرستانها و جمعی از مدیران شرکت و شهرستانهای تابعه در سالن جلسات امور برق شمال سنندج برگزار شد.

در این جلسه اهم برنامه های حوزه خدمات مشترکین و فعالیت های گذرازپیک زمستان و وضعیت وصول مطالبات مورد بررسی قرارگرفت و مدیران با هم اندیشی و مشارکت جمعی به ارائه نظرات وبحث درخصوص فرایندهای کاری پرداخته ومشکلات وچالش هایی را که منجربه بروز وقفه وکاهش سرعت یا کیفیت ارائه خدمات به مشترکان وشهروندان می شود مورد بررسی قرار گرفت.

هیوا خرم معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با تشریح عملکرد فرایندهای وصول مطالبات، فروش ونصب انشعاب مشترکین و پیگیری مانده مصرف بدهی، گفت: شفاف سازی فرایندها، فرایند کسب درآمد با توجه به کمبود نقدینگی، تعامل و مدیریت برقراری ارتباط با کلیه سازمان ها ونهاد ها خدمات شهری ونظارت برفعالیت پیمانکاران وهمچنین تحقق برنامه های فروش انرژی ازجمله اقداماتی است که دراین معاونت باجدیت درحال پی گیری است.

دراین نشست همچنین گزارشاتی درارتباط با وضعیت وصول مطالبات برق شهرستانهای تابعه  وبرنامه های بهبود ازسوی روسا ومسئولین خدمات مشترکین برق شهرستانهای تابعه ارائه ودرپایان این نشست پیشنهادات ونقطه نظرات موردبحث وبررسی قرارگرفت

گفتنی است بالغ بر۳۲خدمت ازخدمات مشترکین بصورت غیرحضوری درشرکت توزیع برق کردستان برگزارمیشود

image_pdfimage_print