تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۸ آذر ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شمال سنندج از اجرای پروژه نصب 1800 اسپیسر برروی شبکه سیمی در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آزادحسینی در تشریح این خبرگفت :با هدف کاهش آسیب پذیری  شبکه های فشارضعیف سیمی دربرابرسرقت تجهیزات وجلوگیری ازقطعی  های ناخواسته ناشی ازعوامل نامساعد جوی واتفاقات ناشی ازبرخورداشیای خارجی، این مدیریت اقدام به نصب اسپیسر(جداکننده فازها)برروی شبکه  سیمی توزیع نموده است.

وی در ادامه اذعان داشت:درفازاول اجرای این طرح ایمن سازی شبکه فشارضعیف هوایی سیمی ،نصب بیش از۱۸۰۰اسپیسرطی سال جاری درمناطق مختلف صورت گرفته است که بعدازتجربه موفق برنامه نصب آن تاپایان سال درمحلات آلوده بسرقت همچنان دردستورکارقراردارد.

حسینی در ادامه اضافه کرد:کاهش تلفات،حفظ آرایش شبکه فشارضعیف ،وزن بسیارکم وقدرت مکانیکی مناسب دربرابرنیروهای واردبه شبکه ،مقاومت درمقابله باسرما وگرمای محیط وهمچنین نصب آسان وسریع ومقرون به صرفه بودن ازلحاظ اقتصادی  ازجمله مزایای  نصب اسپیسر(فاصله اندازونگهدارنده شبکه) است .

وی درپایان خاطرنشان کرد:باتوجه به سرقتهای پراکنده ازشبکه های هوایی سیمی  که متاسفانه منجربه ایجاداتصال درشبکه وواردآمدن خسارات به وسایل برقی مشترکین شده است ازهمه مشترکین درخواست  داریم درصورت روئیت افرادمشکوک(مخصوصا ازساعت ۱۲شب الی ۶بامداد)که بعضا اقدام  به صعودازتیرهای برق مینمایند مراتب رابه شماره ۱۲۱عملیات واتفاقات برق ویاپلیس انتظامی ۱۱۰اطلاع دهند .

image_pdfimage_print