نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقRequest for relocation of internal equipment for measuring the branch of the subscribers of power distribution companies

شرح خدمت :
توسط این خدمت، چنانچه محل نصب کنتور در داخل ملک تغییر پیدا کند ، با ارائه درخواست مشترک اقدامات لازم توسط شرکت توزیع جهت جابجایی کنتور انجام میگیرد.

   
:   Service Discription
By this service, if the installation location of the meter inside the property changes, the necessary actions will be taken by the distribution company to move the meter by submitting a joint request.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱ ماه

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

خیر بر اساس بند ۴-۴۱-۱ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.

خیر طبق بند ۴-۴۱-۲ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

مطابق بند ۴-۳۹-۳ آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.

بر اساس بند ۴-۴۱-۳ آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱