تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج از انجام اقدامات اساسی درراستای اصلاح وبهینه سازی تابلوهای توزیع شالترهای مجتمع آپارتمان های ادب با اعتباری بالغ بر300میلیون تومان خبرداد:

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان اسعدخالدی مشترکین این مجتمع را۴۲۰خانوار ذکرکرد واظهارداشت : ساکنین دراین مجتمع ازخدمات شرکت توزیع بهره مندهستند.

وی درادامه افزود: عدم ایمنی تابلوها و مخاطره آمیز بودن و همچنین سرقت آن و استفاده از تجهیزات برق پرمصرف به شکلی غیراصولی، این مجتمع و ساکنین آن را درمعرض خطر حوادث متعددی قرارداده بود به همین منظور پیش ازاین با هدف افزایش ایمنی شهروندان اصلاح و بهینه سازی تابلوهای توزیع ( شالترها) دردستورکارقرارگرفت و با پی گیری های انجام شده به صورت متمرکز ساماندهی شد.

وی درادامه با بیان اینکه امنیت و سلامت شهروندان ازمهمترین سرفصل های کارهای شرکت توزیع کردستان است گفت : تمامی نیروها به شکل همزمان بانظارت مستقیم ومیدانی مدیران ، با به کارگیری تجهیزات فنی اقدام به رفع عیب از نقاط ناایمن و مخاطرآمیز میکنند رفع عیوب انجام شده از جعبه انشعابات وشالترهای برق وهمچنین درب باز یافاقد قفل تضمین کننده ایمنی وسلامت عابرین پیاده خواهد بود.

خالدی درادامه درفازاول طرح برقدارشدن ۹دستگاه شالترجدید و برکناری شالترهای نا ایمن وفرسوده ،برکناری ۳۰جعبه تقسیم شبکه قدیمی وتعویض کابل از محل اعتبارات داخلی شرکت انجام گرفته در فازدوم طرح تعویض کلیه شالترها دردست اقدام است.

وی درپایان درخواست کرد:شهروندان می توانند درصورت مشاهده مواردناایمن ، سرقت سیم وتجهیزات شبکه ، انشعابات غیرمجاز ودستکاری لوازم اندازه گیری وسایرموارددرحوزه برق باشماره ۱۲۱واحدعملیات و اتفاقات تماس گیرند ودرخواست خودرا، اعلام و ثبت نمایند.

image_pdfimage_print