تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازنصب 5خازن برروی دوفیدرفرودگاه وچناره این شهرستان بااعتباری بالغ بر4200میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبرگفت:باتوجه به افزایش قابل توجه مصرف  برق ونیزافت ولتاژفیدرهای فرودگاه وچناره ،نصب یکدستگاه خازن در مسیر شبکه احساس میشدبدین منظور۵خازنkvar 600 برروی این فیدرها منصوب گردید.

وی هدف ازنصب این ۵دستگاه  خازن رابهبودپروفیل ولتاژ وکاهش تلفات وهمچنین آزادسازی ظرفیت فیدرهادانست و افزود:درنتیجه نصب این خازنهامی توان شاهد کاهش بارراکتیوفیدرها، کاهش تلفات ،بهبودولتاژبود و از طرف دیگر نیز سبب اصلاح ضریب خطا میشود.

 وی بابیان اینکه ۴۲۰۰میلیون ریال اعتبارازمحل منابع داخلی شرکت صرف نصب خازنها شده است گفت:دوفیدریادشده دارای ۳۴۵دستگاه پست توزیع میباشدوبااستفاده ازنرم افزارجی ای اس وخروجی digsilent محاسبات مکان یابی خازن ها انجام شده وبراین اساس ۳خازن فیدرفرودگاه درآنتن روستاهای سمیران وانگوژان وبزلانه ودوخازن  فیدرچناره نزدیک آنتن سدژاوه نصب شدند.

خالدی درپایان اظهارامیدواری کردبانصب این خازن ها زمینه رفع ضعف ولتاژاین فیدرها ورضایتمندی بیشتر اهالی روستاها در این مناطق را درپی داشته باشد.

image_pdfimage_print