نظارت ویژه برتامین برق حوزه های برگزاری کنکور سراسری در کردستان

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۴ بهمن ۱۴۰۱

نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت ویژه برتامین برق حوزه های برگزاری آزمون سراسری درکردستان وجلوگیری ازبروز خاموشی احتمالی درروزهای پنج شنبه وجمعه نظارت داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، سیدمحمد فتحی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: به منظور اطمینان ازآسایش داوطلبان کنکورسراسری درزمان برگزاری آزمون سراسری برنامه ریزی لازم درراستای تامین برق حوزه های امتحانی انجام گرفت وآموزش لازم نیزبه مسئولان این حوزه ها به منظورتسهیل ارتباط بانیروهای عملیاتی وحوادث این شرکت برای رفع مشکلات پیش آمده احتمالی درحوزه برق داده شد.

وی بابیان اینکه بازدیدمیدانی لازمجهت اطمینان از پایداری شبکه برق درمراکز برگزاری آزمون به عمل آمد، تاکیدکرد: باتوجه به حساسیت کنکورامسال برای رفع نگرانی خانواده ها تمامی پیش بینی های فنی لازم به منظورتامین برق درمحل های آزمون بعمل آمد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان خاطرنشان کرد:کنترل ونظارت برسالم بودن خودروهای عملیاتی ، بررسی وضعیت انشعابات برق حوزه های برگزاری ، تعیین کشیک ویژه ونیروهای عملیاتی وپشتیبانی ازدیگراقدامات شرکت توزیع برق کردستان است.

وی درپایان بابیان اینکه رسالت شرکت توزیع برق کردستان تامین برق مطمئن و پایداراست خاطرنشان کرد:این شرکت باتمامی امکانات وتجهیزات تمهیدات لازم رابرای ارائه خدمات مطلوب درزمان برگزاری آزمون کنکورسراسری بکاربرده است.

image_pdfimage_print