نظرسنجی روشنایی معابر

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 


 

نظرسنجی روشنایی معابر
سوال نظرسنجی:  آیا از رفع مشکل روشنایی معابر رضایت دارید؟

نتیجه:
  • بله (۵۵۰ مورد)
  • خیر (۹۰ مورد)
شروع نظرسنجی ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
پایان نظرسنجی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان ۶۱۵ نفر
اقدامات:

اهمیت روشنایی معابر در سطح خیابان ها و کوچه های شهر و روستا از موضوعات  بسیار مهم و مورد انتظار جامعه است که نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جانی و مالی مردم دارد. از سویی دیگر تداوم پایدار این خدمت موجب جلب رضایت خاطر مردم و تأخیر در رفع مشکلات روشنایی معابر ، مشکلات ونارسایی های را در جامعه ایجاد خواهد نمود که گاهاً نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد نمود.

وجود شاخص زمانی مشخص جهت اجابت درخواست مردم در  زمینه رفع روشنایی معابر ، نیازها و الزاماتی را می طلبد که در صورت وجود امکانات لازم ، زمینه توسعه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مردم را فراهم خواهد نمود.

اهمیت روشنایی معابر در سطح خیابان ها و کوچه های شهر و روستا از موضوعات  بسیار مهم و مورد انتظار جامعه است که نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جانی و مالی مردم دارد. از سویی دیگر تداوم پایدار این خدمت موجب جلب رضایت خاطر مردم و تأخیر در رفع مشکلات روشنایی معابر ، مشکلات ونارسایی های را در جامعه ایجاد خواهد نمود که گاهاً نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد نمود.

وجود شاخص زمانی مشخص جهت اجابت درخواست مردم در  زمینه رفع روشنایی معابر ، نیازها و الزاماتی را می طلبد که در صورت وجود امکانات لازم ، زمینه توسعه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مردم را فراهم خواهد نمود.

image_pdfimage_print