تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ آذر ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق جوب سنندج ازکاهش بروزاتصال وخاموشی های ناخواسته درشبكه هاي روشنایی معابردربلوارهاوپارك هاي سنندج با اجرای عمليات هرس وشاخه زني درختان درحریم شبکه های توزیع برق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبرگفت :درشرایط اقلیمی شهرسنندج ووزش بادوباران شاخ وبرگ درختان مزاحم شبکه های  هوایی رادرگیرنموده وبعضا عواقب وخسارات جبران ناپذیری رادرمحیط های شهری برجای میگذاردازاین روهرس وشاخه زنی درختان درمسیرشبکه بایددرفواصل زمانی مشخص انجام شود.

وی در ادامه اذعان داشت:طی روزهای اخیردرادامه عملیات کوتاه ساختن  ارتفاع درختان  مزاحم درمسیرشبکه های توزیع معابراصلی وفرعی  خیابانهای  پاسداران-شریف آباد –شهرک سعدی – خیابان جام جم باهمکاری  نیروهای شهرداری ونیروهای واحدبهره برداری  امور برق جنوب (روشنایی –خط گرم –تعمیرات-عملیات واتفاقات) بهمراه ۲دستگاه بالابر۲دستگاه کمپرسی ودودستگاه نیسان پاکسازی شد.

وی درپایان هدف ازاجرای طرح رابالابردن قابلیت اطمینان شبکه وعبورازخاموشی ناخواسته  درفصل سرماعنوان کردوتصریح کردباتمام ظرفیت موجوددرتلاشیم تاازبروزخاموشی ناخواسته واختلال درشبکه برق جلوگیری کنیم

image_pdfimage_print