تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان قروه ازنصب وجایابی16دستگاه سکسیونرقابل قطع ازراه دور به منظور بهبود شاخص و فرآیندهای بهره برداری بااعتباری بالغ بر 35میلیاردریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تشریح این خبر گفت : بانصب وراه اندازی این سکسیونر ها ، شاخص انرژی توزیع نشده کاهش یافته وبه تبع آن نیز این اقدام کاهش مدت زمان خاموشی ها ، افزایش قابلیت اطمینان وپایداری شبکه رابه همراه خواهد داشت همچنین بانصب این تجهیزات تعداد کلیدهای ۲۰کیلووات از۵/۱کلید به ازای هر فیدر فراترمی رود.

وی در ادامه اذعان داشت: میزان موفقیت در بازیابی و جابجایی باردرشبکه های توزیع به تعدادو مکان سکسیونرها ونقاط مانور بستگی داردوبامکان یابی مناسب این تجهیزات می توان علاوه بر تحت تانسیون(ولتاژ) قراردادن شبکه ۲۰ کیلوولت ازبروزاختلال دروسایل برقی مشترکان جلوگیری بعمل آورد.

میمنت آبادی در ادامه یادآور شد : بروز هرگونه اختلال درشبکه توزیع می تواندمشترکین رابامشکل روبه روکندوباعث قطع سرویس مصرف کنندگان شودازاین روعمده ترین راه بهبودقابلیت اطمینان شبکه های توزیع ,نصب تجهیزات کلید زنی همچون سکسیونرهاوکلیدهای مانور است .

وی درپایان خاطرنشان کرد : با نصب این سکسیونرها منبعد درمناطق مذکور خاموشی گسترده نخواهیم داشت وطول شبکه های توزیع که برق مناطق وسیعی راتامین می کنند بانصب این کلیدهای قطع کننده جهت اجرای مانور بسیار کوتاه تر خواهد شد.

لازم به ذکراست سکسیونرهای نصب شده درمناطق صعب العبوروکوهستانی که بیشتر درمعرض بارشهای برف وباران قراردارندنصب شده است.

image_pdfimage_print