تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان کامیاران از انجام پروژه کاهش ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع برق این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان، شهرام بهمنی مدیر برق شهرستان کامیاران گفت:در ادامه پروژه کاهش قدرت ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع،کاهش قدرت  ۱۱ پست شهری و روستایی دیگر این شهرستان به پایان رسید       وی درادامه در تصریح این خبر گفت: تلفات شبکه های توزیع نیروی برق درصد بالایی از کل تلفات شبکه الکتریکی می باشد. باتوجه به این موضوع سرمایه گذاری در جهت کاهش تلفات انرژی می تواند باعث آزاد سازی ظرفیت تولید گردد. به این معنی که با انجام سرمایه گذاری مناسب و مهندسی شده می توان به جای ساخت نیروگاه های پرهزینه، تلفات شبکه الکتریکی را کاهش داد.                                             وی در ادامه افزود: درراستای طرح کاهش تلفات شبکه، این مدیریت اقدام به کاهش قدرت ظرفیت پست هایی عمومی با بار کمتر از ۵۰درصد ظرفیت نامی و جایگزینی ترانسفورماتورهایی  با ظرفیت مناسب در جهت بهبود عملکرد ضریب بهره برداری در بیش از۱۱  پست بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اضافی برای شرکت در سطح شهر وروستا نمود که میتوان از پروژه هایی زود بازده کاهش تلفات از آن یاد کرد.

بهمنی در پایان با اشاره به اهداف و مأموریت های شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: با اجرای این پروژه از ۷۷۰ کیلو ولت آمپر تلفات ناشی از ظرفیت مازاد ایجاد شده بروی ترانس کاسته شد.

 وی در پایان خاطر نشان کرد: این مدیریت با توجه به توان فنی همکاران در ادامه با بارگیری در زمان پیک مصرف و شناسایی ترانسفورماتوهای با ظرفیت بالا و درصد بارگیری کم نسبت به کاهش قدرت آنها در راستای طرح کاهش تلفات اقدام خواهد کرد.

image_pdfimage_print