تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به منظور بهبود پایداری شبکه برق وکیفیت ولتاژمصرف کنندگان تعداد 26 دستگاه ترانسفورماتور هوایی جدید به ظرفیت کل 5720کیلوولت آمپردر بخش های ازشهرستان قروه نصب گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبر گفت : باتوجه به شرایط آب وهوایی متغیر شهرستان قروه این مدیریت نسبت به اندازه گیری میزان بار ترانسفورماتور ها و شناسایی ترانسفورماتورهای معیوب شبکه ، به منظور بهبود کیفیت ولتاژ مشترکین دردستور کارخود قرارداده است که در ۷ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به نصب ۲۶ دستگاه ترانسفور ماتور هوایی جدید دربخش هایی از شهر و روستا اقدام نموده است.

وی درادامه اذعان داشت: پایداری شبکه برق درشهرستان قروه یک اولیت است که این تعداد ترانسفورماتورها درقسمت هایی از شهرستان که ساخت وسازهای جدید و افزایش تقاضا برای  انشعاب داشته اند ، بااعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی تامین  وبه بهره برداری رسید.

میمنت آبادی  با بیان اینکه خود را مکلف می دانیم برقی مطمئن وباکیفیت دراختیارمردم،  صنایع وهمه بخشهای جامعه قراردهیم اضافه کرد: شرایط آب وهوایی ودرحال توسعه بودن شهروروستاها به گونه ای است که نیاز به برنامه ریزی مدون برای تامین برق باکیفیت همواره وجودداردکه نصب تجهیزاتی همچون ترانسفورماتور می تواند درتحقق این هدف کمک شایانی نماید.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود خاطر نشان کرد: با برنامه ریزهای انجام شده در راستای پایداری شبکه برق درسال جاری، پس از انجام ظرفیت سنجی و شناسایی مناطق ثقل بار و همچنین به منظور واگذاری انشعاب جدید به متقاضیان برق دربخش هایی مختلف  نسبت به طراحی وجانمایی ایجادپست هوایی جدید اقدامات اساسی انجام شد.

لازم به ذکر است امور برق شهرستان قروه دارای بیش از ۳۵هزار مشترک برق است که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد   ۱۳۰۰ اشتراک جدید واگذار شده است.

image_pdfimage_print