تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۸ آذر ۱۳۹۹

مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ازآماده باش این شرکت برای حفظ پایداری شبکه درشرایط بارش نزولات آسمانی دراستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان کوهساررسولی تبار از حفط پایداری شبکه توزیع برق درشرایط بارش شدیدباران با توجه به تمهیدات مدیریت بحران پیش از آغاز بارش های پاییزی و زمستانی دراستان خبردادوگفت:ازشروع بارش هاچندین گروه عملیاتی پایداری شبکه رابه صورت لحظه ای رصد و گزارش مینمایند و به موازات آن نیز تیمهای مجهزی برای اعزام به مناطق پربارش تجهیز و درحال آماده باش کامل هستند.

وی درادامه افزود:آزادسازی تیرهای درمعرض خطرسیل،بازدیدمدیران وراهبری تیم ها ازساعات آغازبارشها بصورت شبانه روزی ومانوربرروی شبکه درنقاط مختلف، ازجمله تمهیداتی است که به خوبی انجام و در روزهای بعدی بخوبی ادامه خواهد یافت.

این مقام مسئول یادآور شد:در آغازبارشهای اخیر دهها اکیپ عملیاتی اعم ازنیروهای عملیاتی وپیمانکارازمدیریت برق شهرستانهای تابعه به مناطق حادثه خیزاعزام واقدامات لازم برای کاهش آسیب به شبکه توزیع برق صورت گرفته است.

وی آماده باش بودن نقلیه های سبک وسنگین وهمچنین انبارهارابرای تامین اجناس موردنیازدرمواقع اضطرار را ازدیگر اقدامات و آمادگیها بیان کرد و گفت:در۴۸ساعت گذشته غیرازبخش هایی ازشهرستانهای تابعه که بخاطر بارش و وزش شدید باد، بصورت جزئی ومحدود دچارخاموشی شدند، هیچ خللی درپایداری شبکه برق دیگرنقاط استان بوجودنیامد

رسولی تبار در ادامه گفت: تعمیرات ، مانورهای موفق با حضور اکیپ های اجرایی وبهینه سازی صورت گرفته برروی شبکه ها درماههای اخیر، سبب شد علی الرغم بارش های اخیر،آسیبی تا به اکنون به شبکه توزیع برق استان واردنگرددوپایداری شبکه برق استان حفظ شود

وی در پایان با اشاره به تمهیدات لازم برای مقابله با بحرانهای احتمالی گفت:، آمادگی اکیپ ها و نیروهای عملیاتی واجرایی برای حفظ و نگهداری از شبکه توزیع برق استان برای تامین برق مطمئن و پایدار شهروندان کردستانی در شرایط بسیار مناسبی است و تلاش خواهیم کردبا توجه به مجموعه تمهیدات اندیشیده شده درسنوات اخیر،فصل نوینی در خدمت رسانی به هموطنان آغاز نمائیم.

image_pdfimage_print